Makale

Türkiye Yargısının Ahlâkla İmtihanı: “Doğal Olmayan” İlişki

Kadir Eryılmaz   Anayasa Mahkemesi’nin son dönemde, Türk Ceza Kanunu’nun müstehcenlikle ilgili 226. maddesine ilişkin olarak verdiği karar, medyaya “devletin resmi ilişki biçimi belirlendi” şeklindeki haberlerle yansıdı. Karar, anılan maddede geçen “doğal olmayan ilişki” kavramının anayasaya uygun olduğunu belirterek kaldırılmasının gereksiz olduğundan bahsediyordu. Olay üzerine tartışmalarda genellikle Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ne anlama geldiğinden bahsediliyor, ancak bunun ilk derece mahkemeleri ve yüksek yargı tarafından uzunca bir süredir uygulanan bir pratik olduğu es geçiliyordu. Diğer yandan konu üzerine yazılıp çizilenlere bakıldığında karara karşı eleştirilere …
Makale Çevirisi

Norm ve Değer

NORM ve DEĞER Hans Kelsen   Norm ve Değer adını taşıyan bu çalışma, ilk olarak California Law Review 54:1624-1629 (1966)’da yayımlanmıştır. Çeviri ve yayım derginin izniyle yapılmıştır. Türkçe çeviri ilk olarak Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi’nin 15. Sayısında yayımlanmıştır. Türkçesi: Kasım Akbaş   NORM and VALUE Hans Kelsen   The article titled Norm and Value was published in California Law Review 54: 1624-1629 (1966) . It was translated into Turkish and published by the permission of the Journal.  Turkish translation of the text first appeared in the 15th issue of …
Makale

Hukukta Diyalektik Hareket

HUKUKTA DİYALEKTİK HAREKET   Dr. Orhan Asal İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku Doçenti   Hukukta Diyalektik Hareket, Orhan Arsal’ın 1938 yılında Şişli Halkevinde, üniversite mensuplarının halkı ihtisas konularında bilgilendirmeleri için düzenlenen konferanslar dizisi kapsamında yaptığı bir konuşmadır.  İlk basısı, Cumhuriyet Halk Partisi Yayınları (Konferanslar. Seri:2- Kitap:4) tarafından yapılmıştır. Döneminin ruhunu yansıtan bir hukuk retoriği parçası olması nedeniyle, metin tape edilirken, basıldığı dönemin imlasına ilişkin özgüllükleri olduğu gibi bırakılmış, yalın bir tashih ile yetinilmiştir.   Tam metin için tıkyalınız. (pdf)
Mevzuat Çevirisi

Biyoetiğe İlişkin 2004-800 Sayılı ve 06.08.2004 Tarihli Fransız Kanunu

BİYOETİĞE İLİŞKİN 2004-800 sayılı VE 06.08.2004 TARİHLİ KANUN   Çeviriye esas alınan Kanun, Fransa Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde 07.08.2004 tarihinde 182 no, 14040. sayfa ve 1 Belge sayısı ile yayımlanmış olan ‘’LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique’’ Kanunu’nun Dördüncü Kısmı’na kadar olan bölümünü içermektedir. Türkçesi: Azer Sumbas   THE LAW ON BIOETHICS NUMBERED 2004-800 and DATED 06.08.2004   The translated text is based on ‘’LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique’’ published in the Official Journal of the French Republic …
Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 4)

Melike Belkıs Aydın   İlk defa bir süper kahraman gereksindiğimizi ne zaman düşündük? Bir fatura sırasında araya kaynak yapıldığında mı, sırf patronun yakını olduğu için iş arkadaşımız kayırıldığında mı, hocalar bütün sınıfın önünde nedense bizi rezil etmekte ısrarcı olduğunda mı? Fatura sırası ve zam bizim hakkımızken, sadece biz değil sınıftaki kimse o soruları bilmezken başımıza gelenler hiç de adil değil.    Tam metin için tıklayınız. (PDF) Künye ve içindekiler için tıklayınız. (PDF)
Hakemli Makale

Bir Başlangıç: Süper-Kahramanlar Evreni ve Adaletin Gözleri Bağlı Kahramanı Daredevil

Abdurrahman Saygılı   Özet: Bu makale hukuk ile süper-kahramanların ilişkisini açıklar. Makale, süper-kahraman türünün çağdaş popüler kültürün kurucu bir özelliği olduğunu sunmayı hedefler. Süper-kahraman türü aynı zamanda hukuk ile adalet arasında özel bir bağlantı kurar. Bu tür, modernite hakkındaki uzun soluklu tartışmayı tekrar gündeme getirir. Süper-kahraman öyküleri devletin meşru otoritenin bir aracı olduğu düşüncesini kimi zaman vurgularken, sıklıkla da hukuk ile hukuksuzluk arasındaki sınırın yapısını bozar. Bu bağlamda Daredevil bir hukukçudur ve Hell’s Kitchen’da organize suçla savaşır.   Anahtar Kelimeler: Süper-kahramanlar, Modernite, Daredevil, Hukuk, Adalet   SUPERHEROES UNIVERSE …
Makale

Yasa ve Tabiyet

Ergin Taşkın   13 Aralık 1914’de Kafka günlüğüne şunları yazar:  “Çalışacak yerde –hepsi bir sayfa yazdım (Mesel’in yorumu) -bitirilmiş bölümleri okudum ve kısmen iyi buldum bunları. Örneğin özellikle Mesel’den duyduğum memnunluk ve mutluluğun bedelini ödemem, hem de hiç dinlenme yüzü görmemem için hemen ödemem gerektiği bilinci içinde yaşıyorum sürekli.”    Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevrisi

Hukuk Etiği

Beverly C. Adams   Makalenin aslı "Legal Ethics" adıyla Missisipi Law Journal'da (C:1, S:4, 1928-1929, ss. 439-448) yayımlanmıştır. Türkçesi Hatice Derya Ormanoğlu   Legal Ethics The original text of the article was published in Missisipi Law Journal (Vol. 1, No.4, 1928-1929, pp. 439-448). Translated by Hatice Derya Ormanoğlu   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 3)

Gökhan Yavuz Demir Tam iki sene önceydi. Dalgalarının köpüğünde bir kutsayış olan denizin kıyısında oturmuş bira içerek arınıyor ve Fernando Pessoa’nın kendi labirentinde yaşattığı onlarca “ben”inin sesiyle bir olup hayatın ritmini göğüs kafesimde hissediyordum. Telefonum çaldı. Ertuğrul Uzun telaşla Hukuk Kuramının doğumunu müjdeledi. Pessoa’nın “ben”lerinden Ricardo Reis’in dizeleri zaman ve mekânın sınırlarına inat bu doğuma şahitlik ediyordu..   Tam metin için tıklayınız. (PDF) Künye bilgileri için tıklayınız. (PDF)