Makale Çevirisi

Hukuk Felsefem

John Dewey Çev.: Furkan Kararmaz Makalenin aslı: John Dewey, My Philosophy of Law, My Philosophy of Law: Credos of Sixteen American Scholars, Boston Law Book Co., Boston, 1941, ss. 73-85.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 3)

Kasım Akbaş   Eleştiri anaakımlaşabilir mi? Soruyu daha doğru şekilde şöyle ifade edebiliriz: Anaakım haline geldiyse eleştiri hâlâ eleştirme potansiyelini taşıyor mudur? Türkiye’de hukuka ilişkin eleştirel bir perspektif ortaya koymaya çalışanlar bugünlerde eleştirilerini yöneltebilecekleri bir nesneden yoksun kalmış gibiler. Bu durum ikili bir ruh hali yaratıyor: Bir yandan muhataplarını mevcut hukuk sisteminin tutarlılık, öngörülebilirlik, bütünsellik iddiasında bulunması gerektiğine ikna etmeye çalışmak; öte yandan, aslında bu iddialarda bulunan hiç bir hukuk sisteminin bu gerekleri karşılayamayacağını dile getirmek. Türkiyeli eleştirel hukukçular, eleştiri nesnelerini kendileri oluşturma …
Hakemli Makale

Soho Bildiğiniz Gibi yahut Ustura Mackie’nin Gözleri - Brecht’in Hukuk Kuramına Katkısı Olabilir mi?

Gökçe Çataloluk Özet: Bertolt Brecht, sadece bir oyun yazarı ve şair değil; 20. yüzyıl sanatını kökten dönüştüren bir kuramcıdır. Onun sanat kuramı, değdiği konularda başka alanlarda da yaratıcı, eleştirel düşünceyi kışkırtan bir iç mantığa sahipti. Elinizdeki çalışma- yazarın hukukun cevherini ele aldığı eserlerinden sayılmasalar da- Üç Kuruşluk Opera ve Beş Kuruşluk Roman çerçevesinde, olağan ve olağanüstü kavramlarına değinerek eleştirel hukuk kuramının Brecht’ten faydalanabilme olanaklarını araştırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Brecht, yabancılaşma, hukuk, eleştirel kuram, Üç Kuruşluk Opera, olağanüstü hal   Abstract: Bertolt Brecht was not only …
Hakemli Makale

Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları

Dilşad Çiğdem Sever   Özet: Hukuk eğitimindeki ana akım anlayış, nesnellik iddiasına karşın kendi ideolojisini taşımakta ve aktarmaktadır. Özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı olmayan, eleştirel düşünceyi teşvik etmeyen hukuk eğitimi, hukuk uygulamasında da etkisini göstermektedir. Feminizmin geliştirdiği eleştiri hem içerik, hem yöntem olarak alternatif bir eğitim ihtiyacını vurgular. Bu bağlamda, eleştirel pedagojinin çizdiği yoldan ilerleyen feminist pedagoji hukuk eğitiminde yeni bir yöntem arayışında yol göstericidir. Çalışmada Türkiye’de hukuk eğitiminde kadınların daha fazla temsil edilmesi gereği, norm odaklı yığmacı eğitim modeli yerine diyaloga dayalı …
Makale

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları: LGBT Bireyler Konuşuyor

Ebru Ertekin ve Senem Uçar LGBT nedir? Bizim serüvenimiz böyle başladı.  Sıradan bir günde, herhangi bir derste tanıştığımız; aslında çoğumuz için de öylece söyleyip geçtiğimiz bir kavramdı. Çoğumuz LGBT deyip geçerken bu kavramın içeriği bizim için merak unsuruydu. Ufak ufak araştırmalar, tanıştığımız bireyler ve hocalarımız vasıtasıyla bu 'sıradan kavram' bizim için incelikli ve üzerinde durulması gereken bir konu haline geldi, aslında ülkemizin hiç durmadan kanayan bir yarası olduğunu da böylece fark etmiş olduk.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 2)

Melike Belkıs Aydın   Mart-Nisan aylarında iki çok değerli hocamızın ölüm haberiyle sarsıldık. Prof. Dr. Cahit Can ile dergimiz danışma kurulunda da yer alan Prof. Dr. Mehmet Yüksel hocalarımızın kaybı bizi derinden yaraladı. Şaşkınlık ve üzüntü içinde öylece kalakaldık. Hukuk Kuramı ailesi olarak kıymetli hocalarımızı saygıyla anıyoruz.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)       İçindekiler ve künye bilgileri için tıklayınız. (PDF)
Makale

Vecdi Aral’ın Hukuki Yorum Anlayışı

Ertuğrul Uzun   Bu tebliğde, yakın zamanda kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Vecdi Aral’ın hukuki yorum anlayışını ele alacağım. Bu konuyu sunmaya ilk karar verdiğimde, işin doğrusu, aklımda hazır bir şablon vardı. Daha önce sunduğum bir tebliğ için yaptığım hazırlık çerçevesinde Türk hukuk literatürünün hukuki yorum konusundaki genel eğilimini çıkarmış ve bu eğilimin sorunlarına işaret etmiştim. Aral’ın eserlerini de daha önceden birkaç defa okuduğum için onu hangi çerçeveye oturtacağımı ve hangi noktalardan eleştireceğimi biliyordum. Daha doğrusu bildiğimi zannediyordum. Ancak tebliği hazırlamak amacıyla Aral’ın Hukuk ve …
Makale Çevirisi

Yöntembilim, Tarihsel

Jan Shcröder   Çev.: Melike Belkıs Aydın   Makalenin aslı IVR Deutsch Sektion und deutsche Gesellschaft für Philosophie’de “Methodenlehre , historisch” adıyla  ilk kez 25.08.2013 tarihinde yer aldı. Çeviri, yazarın izniyle yayınlanmıştır.   The original text of the article was published in IVR Deutsch Sektion und deutsche Gesellschaft für Philosophie at 25.08.2013 under the title “Methodenlehre, historisch”. Translation is published with the permisson ofthe author.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Dünyadan

Dünyanın Hukuk Kuramı

Koordinatör   Furkan Kararmaz       Hazırlayanlar   Furkan Kararmaz   Dilara Buket Tatar       Law and Philosophy ve Oxford Journal of Legal Studiesdergilerinin 2015 yılı yayınlarından seçme makalelerin kısa tanıtımı.       Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 1)

Ahmet Halûk Atalay   Hukuk Kuramının, üçüncü yayım yılına girdiği bu sayısında ''hak'' sorunuyla ilgili iki çalışmaya sayfalarını açıyor. Esra Demir Gürsel ''Hudoyberganova-Özbekistan ve Leyla Şahin-Türkiye Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme'' başlıklı makalesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova-Özbekistan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye kararlarına ilişkin bir değerlendirme sunuyor. Makale, iki farklı ülkede yüksek eğitim kurumlarında örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar ekseninde, din özgürlüğü ve dinini dışa vurma özgürlüğü arasındaki ayrımı ele alıyor.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)   İçindekiler …