Yayın Koşulları

1) Hukuk Kuramı (HK), yılda üç sayı olmak üzere hakemli bir elektronik dergi olarak yayınlanmaktır.2) HK,http://www.hukukkurami.netadresi üzerinden yayınlanmakta ve faaliyet göstermektedir.3) Her sayı için o sayıdan sorumlu bir editör, yayın kurulu tarafından belirlenir.4) Yılda bir veya iki kez olmak üzere, elektronik formattaki sayılarda yer alan makaleler kitap formatında basılı olarak yayımlanacaktır. Dergiye yazı yollayan yazarlar, her türlü telif hakları kendilerinde kalmak kaydıyla, HK’nın elektronik ve basılı formatlarında bedelsiz yayınlanmasına rıza gösterdiklerini kabul ederler.5) HK, hukuk-kuramsal çalışmaların paylaşılabileceği bir platform olmayı hedeflemekte ve hukuk kuramı kavramının geniş bir perspektifle ele alınmasının ve çok-disiplinli çalışmaların gerekliliğini savunmaktadır.6) HK’de hakemli ve hakemsiz yazılara yer verilir. Yazıların dergide yer alıp almayacağına öncelikle yayın kurulu karar verir. Hakem incelemesinden geçen yazılar en az iki hakeme gönderilir ve en az bir hakemin olumlu raporu ile yayımlanır. Hangi makalelerin hakemli olduğu belirtilir.7) Dergi Türkçe olarak yayınlanacak ancak hakemli makaleler için yazar tarafından 50-100 kelimelik İngilizce özet hazırlanacaktır.8) Yazım formatı (Hakemli makaleler):
a) Makalenin 50-100 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti makalenin “temel önermesi”ni mutlaka içermelidir.b) Türkçe ve İngilizce özetlerle en az üç en fazla altı adet olmak üzere anahtar kelime eklenir.c) Atıf düzeni olarak APA (bkz.http://www.apastyle.org) sistemi kullanılmalıdır.d) Kaynakça APA’ya uygun olarak hazırlanmalıdır.e) Yazar ve/veya yazarların künye bilgileri (Unvan, bağlı olduğu kurum, e-posta adresi, kısa özgeçmiş) makalenin ilk sayfasında özet ve metinden ayrı olarak yer alır.
9) Dergide yer alacak yazılar:
a) İnceleme, değerlendirme yazıları,b) Çeviri (izni çevirmen tarafından alınmış ve belgelenmiş), kitap incelemesi, röportaj, editöre mektup, dergide daha önce yer almış yazılar hakkında not ve yorum vb. tarzı yazılar,c) Daha evvel yayımlanmış arşiv niteliği taşıyan yazılar (Özgün ve eğer ihtiyaç duyuluyorsa yeniden Türkçeleştirilmiş halleriyle),d) Genel veya tematik nitelikte bibliyografya çalışmaları.e) HK, b, c ve d bendlerinde sayılan türlere özel önem vermektedir.
10) Yayınla ilgili yazışmalar editor@hukukkurami.net adresinden yürütülür.

Arşiv