Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 1)

Ahmet Halûk Atalay Hukuk Kuramının, üçüncü yayım yılına girdiği bu sayısında ''hak'' sorunuyla ilgili iki çalışmaya sayfalarını açıyor. Esra Demir Gürsel ''Hudoyberganova-Özbekistan ve Leyla Şahin-Türkiye Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme'' başlıklı makalesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova-Özbekistan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye kararlarına ilişkin bir değerlendirme sunuyor. Makale, iki farklı ülkede yüksek eğitim kurumlarında örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar ekseninde, din özgürlüğü ve dinini dışa vurma özgürlüğü arasındaki ayrımı ele alıyor. Tam metin için tıklayınız. (PDF) İçindekiler ve künye bilgileri için tıklayınız. (PDF)