Makale Çağrısı

Makale Çağrısı

Hukuk Kuramı dergisi, hukuk-kuramsal çalışmaların paylaşılabileceği bir mecra olmayı hedefliyor ve hukuk kuramı kavramının geniş bir perspektifle ele alınmasının ve çok-disiplinli çalışmaların gerekliliğini savunuyor. Bu çerçevede yapacağınız hukuk- kuramsal tüm katkılarla beraber hukuk kuramına dair tartışmaları, literatürü sürdürmeyi ve geliştirmeyi istiyoruz. Yılda 3 sayı olarak internet üzerinden yayınlanan ve hakemli bilimsel bir dergi olan Hukuk Kuramı'nın 2024 yılı Eylül ayında çıkacak sayısına katkılarınızı bekliyoruz. Mayıs sayımızda yayımlanmak üzere yazı son teslim tarihi: 15 Ağustos 2024 Sayı editörleri: Ahmet Melihşah Çevlik ve Gönenç Hacaloğlu Dergimiz …
Editörden

Editör'den... (2024, Cilt: 9 Sayı: 2)

  Irmak Kepenek & Arca Alpan “Bir kere görülmüş olan, zorbalıkla görülmemiş kılınamaz.” (Bertolt Brecht, Galileo’nun Hayatı)   Örtük ya da açıktan radikal krizlere şahit olduğumuz bu zamanlarda pasif karamsarlığı kabul etmeyip üzerine kafa yorulmuş yapıcı bir umutla hukuk teorisine dair düşünce üretmeyi deniyoruz. Filistin’de soykırım ve işgalin her türlü çabaya rağmen meşrulaştırılamadığı ve ataletle, yetersizlikle, işlevsizlikle veya tam da işlevini bu şekilde yerine getiriyor olmakla itham edilen uluslararası yargı mekanizmalarının dahi yanıt vermek zorunda kaldığı bir dönemdeyiz. Hukuktan naif beklentiler içine girmeden, bu krizlerin …
Hakemli Makale

Tarihten Günümüze Evsizlik-Serserilik Suçları, Almanya Örneğinde Geri Dönüşüm Politikalarının Evsizlik Üzerine Etkileri

Emre Şimşek Özet: Bu çalışmanın temel amacı, Avrupa’da görülen evsizliği Almanya örneği üzerinden incelemek ve bu duruma neden olan imkansızlıkları vurgulayarak, politik sistemlerin çözüm aramak yerine evsizliği nasıl yeniden ürettiğini ve tanımladığını açıklamaktır. Bu amacı desteklemek için değerlendirilecek bazı örnekler arasında, İngiltere’deki evsizlik ve yoksulluk düzenlemeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde evsizliğin yaygınlığı ve cezai uygulamaları, Kanada’da sosyal yardımların kesilmesi sonucu ortaya çıkan evsizlik oranları ve Finlandiya'nın izlediği politika bulunmaktadır. Bu örnekler, tartışma için önemli bir zemin oluşturacaktır. Bu eksende değerlendirmelerin ulaşacağı sonuç, evsizlik …
Makale

Cezalandırıcı Hıncın Alternatifi: Ahlaki ve Hukuki Affetme

Rabia Sağlam   Ahlaki ve psikolojik açıdan affetme, öfkenin yenilmesi veya kin gütmekten vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Affetmenin temel işlevi, önleyici ve iyileştirici doğasıdır: Affetme, hınç psikolojisinin yıkıcı sonuçlarını önlemenin, bilhassa sağaltmanın en elverişli yoludur. Kavramın sözlük anlamı dahi işlevi ekseninde tanımlanmaktadır; “gücendiren, sinirlendiren veya zarar veren kişiye öfkelenmemeye karar vermek.”. Mağdurun faile öfkelenmemesini, diş bilememesini, öç almamasını öğütleyen ahlaki, felsefi, psikolojik ve dini nedenlerin ya da bu nedenleri örgütleyen hukuki-politik amaçların hemen hepsi affetmeyi, hınç temelli duygu durumlarının ikamesi veya alternatifi kabul …
Makale Çevirisi

Kilise, Devlet, Direniş

Jean-Luc Nancy Çeviren: Rüzgar Özbulduk   Çeviride esas alının İngilizce çeviri: Jean-Luc Nancy, “Church, State, Resistance”, Critical Legal Thinking. [https://criticallegalthinking.com/2021/09/02/church-state-resistance/]   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Marksizm ve Doğal Hukuk

Ernst Bloch Çeviren: Serhat Öztopbaş   Metnin çevirisi, ilk olarak Defter dergisinin 40. sayısında yayımlanmış olup çeviriye Defter Dergisi’nin izniyle tıpkı basım olarak dergimizde yer verilmiştir.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Film İncelemesi

Karanlıkdere: Soma Katliamı Belgeseli

Gökçe Çataloluk   Hakikate eskimiş sözlerle temas etmek sıkıcı olabilir ama yanlış değildir. Üstelik tekrar hafızayı güçlendirir, bedene öğretir ve zihni işler. Bu son cümlenin “didaktik” ya da “pedagojik”, hatta sadece beden ve zihni ayrı ayrı andığı için “düalist” bulunmayacağı Eski Dünya’nın muteber kalemlerinden Bertolt Brecht, çok bilinen metinlerinden birinde, faşizm koşulları altında hakikati yazmanın beş zorluğu olduğunu söylerdi. Bunlar sadece o koşullar altında bilfiil yaşayanlar açısından değil aynı zamanda sürgündekiler açısından da eş düzeyde geçerliydi ona göre; hatta burjuva demokrasilerinde yaşayanlar …
Makale Çağrısı

Makale Çağrısı

Hukuk Kuramı dergisi, hukuk-kuramsal çalışmaların paylaşılabileceği bir mecra olmayı hedefliyor ve hukuk kuramı kavramının geniş bir perspektifle ele alınmasının ve çok-disiplinli çalışmaların gerekliliğini savunuyor. Bu çerçevede yapacağınız hukuk- kuramsal tüm katkılarla beraber hukuk kuramına dair tartışmaları, literatürü sürdürmeyi ve geliştirmeyi istiyoruz. Yılda 3 sayı olarak internet üzerinden yayınlanan ve hakemli bilimsel bir dergi olan Hukuk Kuramı'nın 2024 yılı Mayıs ayında çıkacak sayısına katkılarınızı bekliyoruz. Mayıs sayımızda yayımlanmak üzere yazı son teslim tarihi: 15 Nisan 2024 Sayı editörleri: Arca Alpan-Irmak Kepenek Yazılarınızı hukukkurami@gmail.com adresine …