Makale Çağrısı

Makale Çağrısı

Hukuk Kuramı dergisi, hukuk-kuramsal çalışmaların paylaşılabileceği bir mecra olmayı hedefliyor ve hukuk kuramı kavramının geniş bir perspektifle ele alınmasının ve çok-disiplinli çalışmaların gerekliliğini savunuyor. Bu çerçevede yapacağınız hukuk- kuramsal tüm katkılarla beraber hukuk kuramına dair tartışmaları, literatürü sürdürmeyi ve geliştirmeyi istiyoruz. Yılda 3 sayı olarak internet üzerinden yayınlanan ve hakemli bilimsel bir dergi olan Hukuk Kuramı'nın 2024 yılı Ocak ayında çıkacak sayısına katkılarınızı bekliyoruz. Yazı son teslim tarihi: 8 Aralık 2023 Sayı editörleri: Yusuf Enes Karataş-Hazal Gül Yazılarınızı hukukkurami@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Yayın koşullarımız için …
Editörden

Editör'den... (2023, Cilt: 8 Sayı: 1)

Ezgi Duman   Kafka'nın Mavi Oktav Defterlerinde dediği gibi, yasanın sesini aralıksız duyuyoruz. Bundan şimdilik ve belki sonrası için de kaçış yok gibi görünüyor. Yasanın bazen dümdüz bazen de kendi bindiği dalı keserek hayatımıza daha fazla hükmettiği, yani sesini daha gür çıkardığı zamanlardan geçtiğimiz de aşikâr. Böyle zamanlarda yasayı farklı suretleriyle tartışmak, menşeini, membaını, haliyle maksadını, -varsa şayet böyle bir yer- varacağı mahalli yeniden soruşturmak, ilk bakışta görünenin aksine daha manidar olsa gerek. Haliyle elinize almış olduğunuz bu dergiye hayat ve bugüne …
Hakemli Makale

21. Yüzyılda Devletin Dönüşümü: Güvenlik Devleti ve Türkiye Deneyimi

Hasan Kılıç     Özet: Türkiye’de güvenlik devletinin oluşumu hem küresel siyasetteki dönüşümlerden etkilenmiş hem de Türkiye’nin güvenlik bakiyesinin çeşitli unsurlarını barındırmıştır. Bu makale, Türkiye’de güvenlik devletinin oluşumunun yasal ve kurumsal izlerini takip etmektedir. Böylece devlet ile nüfus arasında kurulan iktidar ilişkilerini değerlendirmektedir. Bu kapsamda makalenin temel önermesi Türkiye’de devletin dönüşümünün yeni egemenlik kiplerini ürettiği ve bunu da güvenlikleştirme politikaları kapsamında ortaya çıkan iktidar ilişkileri ekseninde elde ettiğidir. Makale, güvenlikleştirme politikaları bağlamında gerçekleşen bu dönüşümle birlikte egemenin yeni sureti üzerine tartışma yürüterek sonlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Devlet, …
Hakemli Makale

Post-Politika Çağında Devlet Etiği

İbrahim Çöllü   Özet: Carl Schmitt’in siyasal kuramında “devlet çağı” kavramı, açık ve net ayrımların yapılabildiği Batı Avrupa kamu düzenini anlatır. Bu çağın temel özelliği iç ve dış, savaş ve barış, taraf ve tarafsızlık gibi temel ayrımlara dayalı kamu hukuku sorunlarının da net bir biçimde formüle edilip çözülebildiği bir çağdır aynı zamanda. Buna karşın, 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan siyasal ve sosyal dönüşümler, neoliberal siyasal rasyonaliteyi küresel ölçekte yaygın kılmaya çalışmaktadır. Çağımızda hâkim bir toplum modeli haline gelen neoliberal toplumun dünyası, post-politik toplumdur. …
Hakemli Makale

Aristotelesçi Eşitlik Kavramı ve Arka Planı

Burçin Aydoğdu     Özet: Eşitlik kavramının kökleri matematiksel olsa da sosyal bilimlerde, özellikle hukuk ve siyaset felsefesi alanlarında merkezi bir anlamı vardır. Eşitlik yerine geçebilecek terimler arasında denge, ayrımcılık yapmama, ortak statü, hakların eşitliği gibi kavramlar yer alsa da “eşitlik” kavramı sembolik bir nitelik kazanmıştır. Fransız İhtilali’nden modern anayasalara kadar pek çok hukuki ve siyasi metinde önemli bir yere sahip olan bu kavramın ön plana çıkmasının temellerini incelemek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Pisagor gibi öncülerin insan biyolojisi, mitoloji, sayılar  ve metafizik anlamlar arasındaki etkileşim ve …
Makale Çevirisi

Dengeleme, Anayasal Denetim ve Temsil

Robert Alexy   Türkçesi: Zelal Pelin Doğan   Orijinal metin: "Balancing, constitutional review, and representation", International Journal of Constitutional Law, Volume 3, Issue 4, October 2005, Pages 572–581, https://doi.org/10.1093/icon/moi040   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Fincher ile Rousseau'ya Bakış

Aydın Furkan Kaynak   "İnsan her zaman kendi iyiliğini ister ama, bunun ne olduğunu her zaman kestiremez." demişti J. J. Rousseau, 1762'de ünlü eseri Toplum Sözleşmesi'nde genel iradeyi açıklarken (Rousseau, 2014). Toplum Sözleşmesi,geçen yüzlerce yıldan sonra hâlâ okunan, hâlâ tartışılan bir eser olagelmiştir. Genel irade düşüncesi de ileri sürüldüğü tarihten bu yana siyasal iktidarların -belki de bilinçli- olarak yanlış anladığı ancak arkasına sığınmaktan geri durmadığı bir teori olmuştur. Özellikle popülizmin yükselişe geçtiği bu dönemde, çok rahat bir şekilde popülist söylemlere kurban edilebilecek …
Makale

Medeni Kanun ve Tarihçi Hukuk Okulu: Cumhuriyet’in Hukuk Kavramı Üzerine Notlar

Buğrahan Fertellioğlu   Medeni hukuk iktibası Cumhuriyet tarihinin en ilgi çekici olgularındandır. Konuyla ilgili her detay hukuk araştırmaları için hâlen daha fevkalade zengin temeller sunmaktadır. Bunların başında dönemin Adalet Nazırı ve hukuk devriminin öncüsü Mahmut Esat Bozkurt’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17 Şubat 1926 tarihli oturumunda sunduğu, bir ölçüde tüm hukuk devriminin ruhunu içinde barındıran Türk Kanunu Medenisi’nin genel gerekçesi yer alır.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)