Makale Çevirisi

Yöntembilim, Tarihsel

Jan Shcröder Çev.: Melike Belkıs Aydın Makalenin aslı IVR Deutsch Sektion und deutsche Gesellschaft für Philosophie’de “Methodenlehre , historisch” adıyla  ilk kez 25.08.2013 tarihinde yer aldı. Çeviri, yazarın izniyle yayınlanmıştır. The original text of the article was published in IVR Deutsch Sektion und deutsche Gesellschaft für Philosophie at 25.08.2013 under the title “Methodenlehre, historisch”. Translation is published with the permisson ofthe author. Tam metin için tıklayınız. (PDF)