Makale

Vecdi Aral’ın Hukuki Yorum Anlayışı

Ertuğrul Uzun Bu tebliğde, yakın zamanda kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Vecdi Aral’ın hukuki yorum anlayışını ele alacağım. Bu konuyu sunmaya ilk karar verdiğimde, işin doğrusu, aklımda hazır bir şablon vardı. Daha önce sunduğum bir tebliğ için yaptığım hazırlık çerçevesinde Türk hukuk literatürünün hukuki yorum konusundaki genel eğilimini çıkarmış ve bu eğilimin sorunlarına işaret etmiştim. Aral’ın eserlerini de daha önceden birkaç defa okuduğum için onu hangi çerçeveye oturtacağımı ve hangi noktalardan eleştireceğimi biliyordum. Daha doğrusu bildiğimi zannediyordum. Ancak tebliği hazırlamak amacıyla Aral’ın Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine’sini yeniden okumaya başladığımda, hem zihnimde yer etmiş Aral imgesinin oldukça sorunlu olduğunu gördüm, hem de hukukçuların hukuki yorum meselesini ele alışına yaklaşırken kullanmayı düşündüğüm araçların yetersiz olduğunu. Velhasıl, yeni bir Aral imgesi yaratmak ve yeni bir okuma metodu inşa etmek durumunda kaldım. Tam metin için tıklayınız. (PDF)