Makale

‘Platon’da Retorik’in Peşinde Bir Phaidros Okuması

Ertuğrul Uzun   Platon’da retoriğin peşinde giderken Gorgias’tan sonraki durağım Phaidros. Gorgias’ta Platon retoriğe karşı ikircikli denilebilecek bir tutum sergilemişti. Kısaca söylemek gerekirse, dönemin retorik anlayışını reddetmiş, hakikate ulaştırmadığını, yağcılıktan ve göz boyamaktan başka bir şey yapmadığını söylemişti. Ancak diyalogun sonlarında, retoriğin hak ve hakikat adına kullanılması gerektiğini söyleyerek, retoriği tümden reddetmediğini de göstermişti. Bu durumda Gorgias’ta Sokrates’in muhataplarına sorduğu soruları yeniden ama bu kez Sokrates’e veya Platon’a sormak gerekir. Retorik nedir? Ne işe yarar? Konusu nedir? Adaletten, haktan, hakikatten farkı …
Makale Çevirisi

Giriş Olarak: Globalleşme ve Hukuk - Günümüzde Karşılaştırmalı Ceza Hukukunun Görevleri ve Metotları

Eric Hilgendorf   Makale, “Zur Einführung: Globalisierung und Recht. Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung heute” adıyla “Susanne Beck, Christoph Burchard und Bijan Fateh-Moghadam (Hg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Nomos Verlag 2011, ss. 11 – 25”te yayınlanmış olup, yazarın izniyle tercüme edilmiştir. Metin, yazarın 2009 sonbaharında Pekin’deki Renmin Üniversitesi’nde sunduğu bir tebliğdir. Yazar, dostları Junjun Feng ve Jun Feng’e, çok sayıdaki ve ileri seviyeye taşıyan uyarıları konusunda teşekkür eder. Türkçesi: Aykut Ersan   The translated article was appeared at “Susanne …
Makale Çevirisi

Hukuk Biliminde Kuşkudan Kurtulmak: Anayasa Hukukunun Hohfeld Usulü Analizi

Allen Thomas O’Rourke   Çeviriye esas alınan metin Allen Thomas O’Rourke’nin "Refuge from a Jurisprudence of Doubt: Hohfeldian Analysis of Constitutional Law" başlığıyla  SCL Review dergisinde ( 61 (2009): 141-142) yayınlanan metindir. Çeviri, derginin elektronik ortamda alınmış izni ile yayımlanmaktadır.   Türkçesi: Burçin Aydoğdu   REFUGE FROM A JURISPRUDENCE OF DOUBT:  HOHFELDIAN ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL LAW   The translated text is Allen Thomas O’Rourke’s "Refuge from a Jurisprudence of Doubt: Hohfeldian Analysis of Constitutional Law" published in SCL Review (61 …
Makale Çevirisi

Araştırmacı Edebiyat – Yeniden Bertolt Brecht

Lorenz Schulz   Elinizdeki çeviri metin, 2007 yıllında Krakow’da toplanan 23. Dünya Hukuk Felsefesi ve Sosyal Felsefe Birliği (IVR) Kongresi’nde yapılan “Hukuk ve Edebiyat” başlıklı workshopta sunulan bildirilerden biridir. Bahis konusu bildiriler Jeanne Gaakeer ve Francois Ost tarafından Crossing Borders: Law, Language and Literature adıyla kitaplaştırılmıştır (Wolf Legal Publishers, The Netherlands, 2008, s. 103-112). Bildiri, yazarın izni ile yayınlanmaktadır.   Türkçesi: Gökçe Çataloluk   Investigating Literature - Bertolt Brecht Revisited   This is the text of a presentation made in …
Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 2)

Kasım Akbaş Nisan’da kar yağdıran uzun kış bitti. Önümüzdeki günlerde Türkçede yayımlanmasını beklediğimiz bir makalesinde Costas Douzinas kritik (eleştiri) kavramını kriz kavramı ile ilişkilendiriyor. Bir hastanın durumunun kritik olduğunu ifade ettiğimizde, bir krizle karşı karşıya olduğumuzu da söylemiş olmamız gibi... Krizler genelde tek boyutlu yaşanmazlar. En az bir kaç aksaklık, bir kaç değişken bir araya gelerek kriz oluşturur. Türkiye’de akademinin durumu çok uzun bir süredir, kritik. Siz bunu akademi krizde diye de okuyabilirsiniz. Bu editör yazısında akademinin krizinin ne nedenlerini …
Makale

Postmodernizm ve Hukuk -Kısa Bir Bakış-

Altan Heper Postmodernizmin ne zaman başladığı her ne kadar tartışılsa da, ikinci dünya savaşından bu yanayı kapsadığını söylemek mümkündür. Postmodern terimindeki “post” (sonrası, ötesi) sözcüğü modern dönemin tamamlandığını ifade eder. Postmodernliğin bu anlamda modernliğin sonrası, sonrası hatta karşıtı olduğu ifade edilebilir. Tabii post modernizmi ve post modern dönemi anlayabilmek için modernizmi ve modern dönemi belirlememiz gerekli. Moderniteyi aydınlanmanın başından ikinci dünya savaşının sonuna kadar belirlediğimizde, o yandan günümüze değin post modern düşünürlerle, post modern bir dönemde yaşamaktayız. Tam metin için …
Makale

‘Platon’da Retorik’in Peşinde Bir Gorgias Okuması

Ertuğrul Uzun Elinizdeki çalışma, retoriği kavramaya yönelmiş bir macerayı, oradan oraya sürüklenmekle geçen bir gezintiden ne yaptığını bilen, elle tutulur sonuçlar ortaya koyan bir yolculuğa çevirmenin ilk adımı. Sosyal bilimler ve beşeri disiplinlerin her alanında ve konusunda olduğu gibi ilk müracaat yine Platon’a yapılmalı; hele de retorik konusunda Antik Yunan’a gitmek kaçınılmaz, zira retorik, modernleşemeyecek ve dönüşemeyecek kadar temel bir mesele. ‘Platon’da retorik, onun bilgi ve ahlak felsefesinden ayrılamaz niteliktedir’ deyip önce hayatını, sonra dönemini, daha sonra bilgi ve ahlak …
Makale Çevirisi

Hukuk Mesleğindeki Perukların Kısa Tarihi

James G. McLaren International Journal of The Legal Profession, 6/2 (1999): 241-250’de yayımlanmıştır. Türkçe çeviri daha evvel Eskişehir Barosu dergisinde yayımlanmıştır. Türkçesi: Kasım Akbaş A Brief History of Wigs in the Legal Profession The origional article appeared at International Journal of The Legal Profession, 6/2 (1999): 241-250. Turkish translation previously published in the Eskişehir Barosu Dergisi (Eskişehir Bar Review). Translated by Kasım Akbaş Tam metin için tıklayınız. (PDF)