Hakemli Makale

Soho Bildiğiniz Gibi yahut Ustura Mackie’nin Gözleri - Brecht’in Hukuk Kuramına Katkısı Olabilir mi?

Gökçe ÇatalolukÖzet: Bertolt Brecht, sadece bir oyun yazarı ve şair değil; 20. yüzyıl sanatını kökten dönüştüren bir kuramcıdır. Onun sanat kuramı, değdiği konularda başka alanlarda da yaratıcı, eleştirel düşünceyi kışkırtan bir iç mantığa sahipti. Elinizdeki çalışma- yazarın hukukun cevherini ele aldığı eserlerinden sayılmasalar da- Üç Kuruşluk Opera ve Beş Kuruşluk Roman çerçevesinde, olağan ve olağanüstü kavramlarına değinerek eleştirel hukuk kuramının Brecht’ten faydalanabilme olanaklarını araştırmaktadır.Anahtar Kelimeler: Brecht, yabancılaşma, hukuk, eleştirel kuram, Üç Kuruşluk Opera, olağanüstü hal Abstract: Bertolt Brecht was not only a playwriter or a poet. His theoretical approach has changed the form of 20th century art and provoked critical thinking in other disciplines. As for law and literature, although there are other pieces of him that touches the core aspects of law, this paper focuses on Dreigroschenoper and Dreigroschenroman in context of crime and criminal. It investigates the possibilities the Brechtian approach offers to critical legal theory, after discussing on the normal and emergency states.Keywords: Brecht, alienation, law, critical theory, Dreigroschenoper, state of emergency Tam metin için tıklayınız. (PDF)