Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 4)

Melike Belkıs Aydın   Öyle sıcak bir yaz geçirdik ki ne kimsenin masa başına geçip iki sözcük karalayacak hali vardı ne de eline bir şeyler alıp iki satır bir şeyler okuyacak keyfi... Sözcükler sırtımızdan kalçamıza, boynumuzdan göbeğimize doğru kararla süzülen o küçücük ama sevimsiz ter damlalarına inat bizleri oldukları yerde bekliyorlar. Soldan sağa doğru sessizce birleşip tümcelere, paragraflara ve sayfalara bürünüyorlar. Temmuz – Ağustos ayları bizleri bir ter damlasına dönüştürmek istese de biz dergimizi tamamladık.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)   Dördüncü sayının künyesi için …
Makale

Hukuk ve Sinema Dersi: Neden ve Nasıl?

Emine Karacaoğlu Çok değil, bir 6-7 yıl geriye bakarsak Sinema ve Hukuk, Edebiyat ve Hukuk, Sanat ve Hukuk gibi derslerin klasik hukuk eğitimi içerisinde bağımsız bir yere sahip olmadıklarını görürüz. Hiç tereddütsüz, dersin hocasının sinemayı sevmesine bağlı olarak, teknik imkanlar da elveriyorsa, bir dersin belli bir konudaki film gösterimine ayrılması zaman zaman rastlanan uygulamalardandır. Öte yandan, yüksek öğretimde Bologna sürecinin de etkisiyle ders kataloğunun çeşitlendirilmesi olanağının artması, öğrencilerin klasik alan derslerinin yanında, alanla yakından uzaktan ilişkisi olmayan dersleri seçmelerine olanak …
Makale

Eski Köye Yeni Adet: Hukuk ve Edebiyat Çalışmaları

A. Aslı Şimşek Öncelikle başlıkta geçen “eski köye yeni adet”in ne olduğundan bahsetmek uygun olacaktır. Hukuk; hem bir kurallar sistemi olarak kadim zamanlardan, hem de ülkemiz özelinde toplumsal düzeni biçimlendirici bir mekanizma olarak Türk modernleşmesinin başından beri kullanılan bir argüman olmuştur. Hukukun eski köy olması bir parça buradan gelmektedir. Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Hukukta Argümantasyon

Manuel Atienza, Türkçesi: Ertuğrul Uzun Metin, IVR Online Encycylopedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law’daki ‘Argumentation in the Law’ başlıklı maddesinin çevirisidir. Orijinal metin için bkz.: Manuel Atienza, “Argumentation in the Law”, IVR Encyclopedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law, (08.08.2014). Argumentation in the Law Manuel Atienza, Translated by Ertuğrul Uzun This text is the translation of the entry titled ‘Argumentation in the Law’ at IVR Online Encycylopedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of …
Karar Çevirisi

Karar Çevirisi: Bern Yüksek Kantonu 2. Medeni Dairesi, 2 Mayıs 2011, ZK 10 569,

Türkçesi: Melike Belkıs Aydın Olayın Özeti: 12 haftalık sürenin geçmesinden sonra StGB md. 119 f. 2 uyarınca gebe anne A. kadın doktoru Bayan C.’ye görünür. Doğmamış kız çocuğu B.’nin doktor tarafından saptanabilecek, kalıtsal bir metabolizma hastalığını taşımasının yüksek rizikoyla karşın doktor C. sürdürülen ileri pre-natal incelemeleri yapmayı ihmal etmiştir. Kanıtlanabilir bir biçimde ortaya konmuştur ki, eğer annesi, kızının hastalığını öğrenseydi, büyük olasılıkla kürtaj olacaktı (ve buna yasal olarak hakkı da vardı). Hem anne hem de kız çocuğu doktor C.ye karşı tazminat …
Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 3)

Gökçe Çataloluk   Ders yılının sonunda, Hukuk Kuramı’nın epey “bereketli” üçüncü sayısıyla karşınızdayız. Alanın ana akımı dışındaki eğilimleri önemseyen yayın politikamızın açıkça ifadesini bulduğu bir sayı bu, gelecek için de umut vadediyor. İçeriğe ilişkin olarak ilk söylenebilecek olan, hukuku sanat ilişkisi içinde ele alma çabamızın devam ettiğidir herhalde.  Edebiyattan yedinci  sanata yelken açıyoruz ve Sevtap Metin, “son büyük ahlakçı” Lars von Trier’in kamerasına odaklanıyor. Ahlakî, dinsel ve hukuki göndermeleriyle Dogville ve Manderlay’i inceleyen makalesinde Metin, Brechtyen tiyatronun, kutsal metinlerin, felaket senaryolarının ve tabii …
Hakemli Makale

Lars von Trier’in Dogville ve Manderlay Filmleri ile Hukuku Düşünmek

Sevtap Metin   Özet: Lars Von Trier’in, “Amerika: Fırsatlar Ülkesi” üçlemesinin ilki olan Dogville, küçük bir grup içinde yakın/kapalı insan ilişkilerine ve kontrol ile sömürünün nasıl ortaya çıktığına odaklanmışken; ikinci filmi Mandarley, devlet iktidarının özündeki kurumlar ve araç-lar hakkındadır. Dogville, seyirciyi sosyal gerçekliğin ve insan ilişkilerinin doğal ve sabit olmayıp, değişebilir olduğunu algılamaya zorlayacak bir dizi sorun ortaya koyar. Bu bağlamda Dogville, bir yabancının gelişiyle stabilitesi, düzeni bozulan kapalı bir toplumun tepkisini sunan felsefi bir fiksiyondur. Her iki filmde Grace’in …
Hakemli Makale

İnter-Amerikan İnsan Hakları Sistemi (Tarihsel Gelişim ve Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar)

Alişan Çapan   Özet: Bu makalenin amacı Inter- Amerikan İnsan Hakları Sisteminin güncel durumun analiz etmek ve kendisine özgü sorunsallarını formüle etmeye çalışmaktır. Bu bağlamda, elinizdeki çalışma, odağına Inter Amerikan Sistemin bölgedeki insan haklarını geliştirme misyonunu hangi araçlarla yerine getirebileceği sorununu alır. Latin Amerika’da ortaya çıkan yeni insan hakları gerçekli(ği)kleri koruma mekanizmalarının, söz konusu sistemin normatif temellerini değiştirmeksizin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu, Yapısal İhlal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar, Önleyici Tedbirler, Grup Davası   …
Makale

Hukuk ve Edebiyat Dersi-Deneyim ve Bazı Gözlemler

Kıvılcım Turanlı Yücel Dostoyevski olmasaydı Hukuk ve Edebiyat dersi açılmazdı belki, aynı önerme Kafka ve Shakespeare için de kurulabilir. En azından dünya üniversitelerinde bu üç yazarın adının geçmediği tek bir “Hukuk ve Edebiyat” dersi bile yok. Anadolu  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bu dersin açılması ise adı geçen ve onlara eklenen yazarların yazdıklarının yanı sıra, Mithat Sancar, Cemal Bali Akal, Öykü Didem Aydın ve Gülriz Uygur gibi hukuk fakültesi öğretim üyelerinin açtığı yolda ilerledi. Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Ders Tanıtımı: Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri

İlker Tepe Normatif hukuk disiplinleri içerisinde ceza hukukunun (ayrıcalıklı olmasa bile) ayrı bir yerinin olduğu kabul edilmektedir. Zira ceza hukuku bir insanın özgürlüğüne en yoğun ve doğrudan müdahalenin gerçekleştiği hukuk disiplinidir. Ceza hukuku açısından böyle bir nitelemeyi, gerekli gereksiz tekrarlanagelen bir “slogan” olmaktan çıkarıp anlamlı kılabilmek için insanın özgürlükle olan ilişkisinin mahiyetine yönelmek gerekir.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)