Makale

Bir Hukuk Öğretimi Kongresinin Daha Ardından...

Çağatay Şahin 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde gerçekleşen II. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi birçok konuyu gündeme getiren oldukça verimli bir ortama sahne oldu. Dört gün süren kongre, aralarında Filistin, Kosova, İtalya, Meksika, ABD, Almanya gibi birçok ülkeden akademisyen, avukat, noter, yargıç ve savcının da katılımlarıyla bir yandan karşılaştırmalı olarak hukuk eğitimindeki durumu, öte yandan mezuniyet sonrası meslek seçimi ve meslekî sorunları gündeme getirdi. Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Hukuk Normu Üzerine Bir Not

Ertuğrul Uzun Bu kısa yazı, “hukuk kuralı” ile “hukuk normu” arasında kendimce yaptığım ayırıma (Uzun 2014a; Uzun 2014b)dair bir açıklama teşebbüsüdür. Böyle bir açıklama ihtiyacı, iki meslektaşımın, yaptığım ayırımı belirsiz bulmalarından kaynaklandı. Akademide son zamanlarda hiç olmadığı kadar tartışmasız bir dönem yaşadığımız için, isimlerini minnetle anmak isterim: Sayğıdeğer hocam Prof.Dr. Gülriz Uygur, 2014 yazında, Koç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Hukuk Felsefesi Yaz Okulu’nda verdiğim dersi dinlemiş ve dersin kapanışını yaparken söz konusu ayırımın belirsizlik taşıdığını belirtmişti.   Tam metin için …
Makale Çevirisi

Hukuk Nesnesi

Evgeny Pashukanis Orijinal metin, Sovyet Devlet ve Hukuk Ansiklopedisi’nin (1925-1927) ilgili maddesidir. İngilizce tercümesi Evgeny Pashukanis, Selected Writings on Marxism and Law (eds. P. Beirne & R. Sharlet), London & New York, 1980 içerisinde yer almaktadır; Türkçeye tercümesi ise İngilizce çevirmeni Peter Maggs’in izniyle yapılmıştır. Copyright © Peter B. Maggs The Object of Law The original text is the related entry of the Soviet Encyclopedia of State and Law (1925-1927). The English translation appeared in Evgeny Pashukanis: Selected Writings on Marxism and …
Söyleşi

Kopuz, Lunapark, Disiplin, Sessizlik… Atölyeden Akademiye Engin Topuzkanamış

Söyleşi: Gökçe Çataloluk Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, hukuk felsefesi ve sosyolojisi çalışan dostumuz Yard. Doç.Dr. Engin Topuzkanamış’ın Kopuzî Engin mahlasıyla müzik yaptığını, üstüne bir de bu adı taşıyan enstrüman atölyesi olduğunu öğrendiğimiz günden beri kendisinin peşindeyiz. İmkân ve imkânsızlıklarıyla hukukçunun böylesi bir varoluşunu konuşmak istiyoruz çünkü.  Okuyacağınız söyleşi, kendisi için hazırlanan soruları aşıp başka mecralara aktıkça serbest bırakılmış bir sohbet haline geldiyse; İstanbul akşamına, müziğe ve çaya edeceğimiz bir teşekkür var demektir.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 5)

Ertuğrul Uzun   Sonbahar, ilkbahara ve yaza atfettiğimiz ne kadar güzellik varsa hepsini alıp götürür. Bir anlamda, doğadan baharı ve yazı çıkardığınızda elinizde kalandır sonbahar (ve kış). Doğanın görünürdeki canlılığının üstünün örtülmesi, yeşilin önce sarıya, sonra kırmızıya dönmesi, nihayetinde tamamen kaybolması… Tam da bu yüzden insan hayatıyla özdeşleştirildiğinde, sonbahar yaşlılığın, ölüme yaklaşmış olmanın, bir ayağı çukurda olmanın karşılığıdır. Etimolojik bir açıklama yapmaktan uzağım; ama biri Farsça diğeri Arapça iki kelimenin, hazan’ın ve hüzün’ün birbirine ne kadar yakıştığını söylemeye gerek yok. Her iki …
Hakemli Makale

Yunan Tragedyalarında Athena ve Adaletin Dönüşümü

Serdar Ünver   Özet: Yunan tragedyası, hem Eski Yunan toplumsal ve siyasal yaşamını yansıtan bir ürün hem de bu toplumsal ve siyasal yaşamın yönlendirilmesinde ve meşrulaştırılmasında kullanılan önemli bir ideolojik araçtır. Bilindiği üzere Athena, Atina kent devletinin koruyucu tanrıçasıdır ve yalnızca tragedyalarda değil tüm sanat eserlerinde kent devletinin egemen adalet anlayışının Athena ile vücut bulduğu görülmektedir. Atina’nın klasik dönemi, büyük siyasi değişimlerin yaşandığı bir dönemdir, bu dönemde tragedyanın da en önemli örnekleri görülmektedir, Aiskhylos, Sofokles ve Euripides’in eserlerinde yazarların toplumsal …
Makale

Feminizm ve Hukuk

Altan Heper   Feminizm kavramı içerisine kadınların haklarıyla, baskı altında tutulmalarıyla veya özgürleşmeleriyle, eşit tutulmalarıyla veya farklı olmaya yönelik talepleriyle ilgili eylemle, günlük siyasetle veya kuramsal olanla ilgili herşeyi dahil edebiliriz. Feminizm tarihi olarak patriyarşinin eleştirisi olarak temellendirilir. Kadınların haklarının yanında olan veya mücadele eden siyasi teoriler ve hareketler feminizm kavramıyla birlikte anılır.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

“Feminist Hukuk Teorisi” Nedir?

Fatma İrem Çağlar Gürgey   Özet: Bu makale Batı hukuk felsefesi alanında 1980 sonrasında kendini açıkça ortaya koyan “feminist hukuk teorisi” başlıklı düşünce akımını tanıtmayı amaçlamaktadır. Tanıtım yapmak genellikle kısa bir tanımla başlar ancak feminist hukuk teorisi için bir tanım yapmak hem zor hem de hatalı olacaktır. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle feminist hukuk teorisinin genel geçer bir tanımını verememenin nedenleri üzerine durulacaktır. Daha sonra feminist hukuk teorisinin temel tartışma noktaları üzerinde kısaca durulacaktır. Bunlar eşitlik ve farklılık yaklaşımlar, kamusal-özel …
Makale Çevirisi

Yorum Teorisi Üzerine

Hans Kelsen, Türkçesi: Melike Belkıs Aydın ve Ertuğrul Uzun   Makalenin aslı, ‘Zur Theorie der Interpretation’ başlığıyla bir Çek dergisi olan Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechst’te (C. 8, 1934, ss. 9-17) yayımlanmıştır. Çevirinin yayım izni, makalenin yeniden basımını (‘Die Wiener Rechtstheoretische Schule: Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross, Band 2, 2010, ss. 1113-1122) gerçekleştiren Verlag Österreich’dan alınmıştır. Türkçe çeviride, Bonnie Litcshewski Paulson ve Stanley L Paulson tarafından yapılan İngilizce çeviri de (‘On the Theory of Interpretation’ (Legal …
Makale

Hukukun Saf Kuramı-Okuma Notları

Ertuğrul Uzun   Bu çalışma, bir okuma notu. Başkaları tarafından okunacağını dikkate alarak çıkardığım notları açıklayıcı ifadelerle birbirine bağladım. Bunu yaparken mümkün olduğunca yorum yapmaktan kaçındım. Zira hâlihazırdaki Türkçe hukuk felsefesi literatürü Kelsen’i okumadı. Kelsen’in eserlerinin pek az bir kısmının Türkçesi var ve ilginçtir, Kelsen lehinde veya aleyhinde yazanlar Kelsen’den ziyade ikinci hatta üçüncü okumalara başvuruyorlar. Elbette bir gün Kelsen’in asli eserleri Almanca orijinalinden çevrilecek ve onları da okuma imkânına sahip olacağız. Şu an için benim yapabileceğim, İngilizce çevirilerden okuma …