Makale Çevirisi

Lon.L. Fuller’dan Yasa Koyuculara Dersler

Wibren van der Burg, Türkçesi: E. İrem Akı   Bu makalenin önceki versiyonu 10 Ocak 2014 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda sunulmuştur. Yazar, bu makale için yaptığı araştırmalara yardımlarından dolayı Astrid van der Wal’a teşekkür eder. Çeviri, yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   Lon Fuller's Lessons for Legislators Wibren van der Burg, Translated by E. İrem Akı   An earlier version of this paper was presented at the Ankara Bar Association International Law Congress, 10 January 2014. Author thanks to Astrid van der …
Makale Çevirisi

Şotoku Taişi ve 17 Maddelik Anayasası

Hazırlayan ve Çeviren: Dr. Mecit Kerem Uzun Şōtoku Taişi (574 – 622), devlet adamı, veliaht prensi ve halası İmparatoriçe Suiko’nun vekilliğini yapmış, Japon tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Sıkı bir Budizm taraftarı olan prens Shotoku Budizm’in Japonya’ya yayılmasında çok büyük pay sahibidir. UNESCO dünya mirası olan ünlü Hōryū-ji de dahil olmak üzere bir çok Budist tapınağı yaptırmıştır. Çin ile ekonomik, sosyal kültürel ilişkileri arttırmış, ülkenin Çin takvimine geçmesini sağlamıştır. İnsanları başarılarına göre konumlandıran, soylu olmayanların en üst seviyeye çıkmasının da mümkün olduğu …
Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 2)

Kasım Akbaş Hukuk Kuramı’nın yeni sayısında da, pusulamız edebiyatı göstermeye devam ediyor: Hukukun edebiyatla imtihanı... Burada “imtihan”ı “dara veya zora sokmak” değil de, “tecrübe etmek” anlamında kullandığımızı belirtmemiz gerekiyor. Hukukun edebiyatla tecrübesi... Hukuk Kuramı dergisi editörleri olarak adalet hakkındaki fikirlerimiz genelde birbirini tutmuyor. Hatta hukukun adaletle ilişkisi hakkındaki fikirlerimiz de... Derginin, birbirine denk düşmeyen fikirlerin dile getirildiği bir zemin olması, zaten, en büyük dileklerimizden... Zira “müsademe-i efkârdan barika-i hakikat doğar”.  Buna karşılık edebiyatın adalet fikri ile ilişkisi hakkında daha çok anlaşabiliriz. Belki …
Hakemli Makale

Ateş, Zincir, Tohum - Tragedyanın Dününde ve Bugününde Prometheus

Gökçe Çataloluk   Özet: “Ateş- Zincir-Tohum” adlı makale, Aiskhylos’un Prometheus Üçlemesinin günümüze kalan kısmından yola çıkarak, “ateş çalan titan”ın edebiyat tarihi içerisinde tragedyaların öldüğü çağlara kadar geçirdiği dönüşümü takip eder.  Çalışmanın savı,  biçimdeki dönüşümle paralel olarak devrimci bir kimlik kazanan kahramanın, günümüz açısından hala trajik bir anlam özelliği taşımasının sadece hukuk zemininde, özellikle de siyasi davalarda mümkün olduğudur. Sonu önceden belli yargılamalarda kahraman (sanık),  ‘kopuş savunması’ adı verilen trajik bir momentte, Prometheus arketipini yeniden üretir. Anahtar Kelimeler: Trajedi, siyasi dava, …
Makale

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimi – Sorunlar ve Muhtemel Çözüm Yolları

İsmail Büyükgümüş   Ünlü düşünür Bertrant Russell, okullarda zekâ eğitimi yerine bedensel gelişime önem vermesinden dolayı İngiltere’nin dünya liderliğini belki de imparatorluğu kaybedeceğini söylediğinde tarihler 1926 yılını gösteriyordu. Eğitimi ve eğitimin içeriğini yaşanılan veya yaşanılacak problemlerin sebebi olarak gören bu köklü anlayış hala devam ediyor. Yargı aparatı günümüzde siyasi ve hukuki tartışmaların tam odağında yer almakta. Yargı sisteminin işleyişi ile ilgili olarak veya hâkim ve savcıların yaptığı işlemlerle alakalı olarak ortaya bir sorun çıktığında da tartışmaların vardığı sonuç benzer şekilde adli …
Makale

Antik Yunan Tragedyalarında Sözün Delil Olmak Bakımından İtibarı

Vahdet İşsevenler   Bu çalışma Aralık 2013’te Anadolu Üniversitesi’nde tertip edilen Tragedya ve Hukuk sempozyumunda aynı başlıkla sunduğum tebliğin metinleştirilmesi gayretidir; hem bu çalışmanın hem de tebliğin kaynağı aynı denemedir. (Söz konusu deneme esas itibariyle sözü ve muhabbeti konu almaktadır; başlangıçtaki sözün, muhabbeti oldurduğu kabul edilmektedir.)   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Demokrasinin Meşruiyeti

Michel Rosenfeld, Türkçesi: Volkan Aslan   İlk olarak “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy” başlığıyla Southern California Law Review’da (Vol. 74, 2001, ss. 1307-1352) yayımlanan makalenin çevirisi yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy   Translated by Volkan Aslan   The original article first appeared at Southern California Law Review (Vol. 74, 2001, pp. 1307-1352) with the title “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy” and …
Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 1)

Ahmet Halûk Atalay ''Hukuk idesi'' uğrunda okuyup yazanlar, Hukuk Kuramı ile bir melceye daha kavuşmuş oluyorlar. İstanbul Barosunun yayımını üstlendiği Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivinden (HFSA) sonra iki aylık bir periyodda yayımlanması öngörülen Hukuk Kuramının genel erişime açık elektronik bir yayın olarak hukuk, devlet ve toplum düşüncesi alanındaki okuryazarlığa katkı sağlayacağını umuyoruz.  Söz konusu okur-yazarlığın hukukun çok-disiplinli ele alınışlarını da kapsayacağını belirtmiş olalım.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)   Birinci sayının künyesi için tıklayınız. (PDF)  
Hakemli Makale

Hangisi Daha Trajik: Edebi Gerçeklik mi Gündelik Gerçeklik mi?

Sercan Gürler   Özet: Bu makalede trajedi kavramı merkezinde edebi gerçeklik ile gündelik gerçeklik arasındaki ilişkinin doğası soruşturulmaktadır. Fakat burada trajedi, belirli tarihsel koşulların ürünü bir edebi türden ziyade insanın varoluşsal durumunu ifade eden bir kavram olarak kullanılmıştır. Makalenin eksenini oluşturan temel soru edebi gerçekliğin mi yoksa gündelik gerçekliğin mi daha trajik olduğudur. Bu bağlamda "gündelik gerçeklik" ifadesi de hukuki gerçeklik olarak anlaşılmalıdır. Edebi gerçeklikle kıyaslandığında hukuki gerçeklik, insanın trajik varoluşuna çok daha az duyarlıdır. Dolayısıyla hem trajedinin genel anlamını …
Makale Çevirisi

Derrida, Hukuk, Şiddet ve Adalet Paradoksu

Michel Rosenfeld, Türkçesi: Rabia Sağlam, Kasım Akbaş   İlk olarak “Derrida, Law, Violence and the Paradox of Justice” başlığıyla Cardozo Law Review, Vol: 13, 1991-1992’de yayımlanan makalenin çevirisi yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   Derrida, Law, Violence and Paradox of Justice   The original article first appeared at Cardozo Law Review, Vol: 13, 1991-1992 with the title “Derrida, Law, Violence and the Paradox of Justice” and this translation has been published with the permission of the author.   Tam metin için tıklayınız. …