Künye

Hukuk Kuramı, yılda üç sayı olarak internet üzerinde yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir.

Yayın dönemleri Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos ve Eylül Aralık'tır.ISSN: 2148-7413 Sahibi/YayıncıGökçe Çataloluk Hukuk Kuramı EditörüMelike Belkıs Aydın Yayın Kurulu*
Kasım AkbaşMelike Belkıs AydınGökçe ÇatalolukGökhan Yavuz DemirErtuğrul Uzun
 


 


Danışma Kurulu*


 Duygu Hatıpoğlu Aydın (Ankara Üni.)Ali Şafak Balı (Yıldırım Beyazıt Üni.)Nazime Beysan (Doğu Akdeniz Üni.)Harun Bodur (Erciyes Üni.)Şule Şahin Ceylan (Marmara Üni.)Fatma İrem Çağlar (University of London – Visiting Research Fellow)Nilüfer Demirsoy (Osmangazi Üni.)Özge Yücel Dericiler (Maltepe Üni.)Osman Doğru (Marmara Üni.)Ömür Elçioğlu (Osmangazi Üni.)Serkan Gölbaşı (Uludağ Üni.)Altan Heper (Özyeğin Üni.)H. Serdar Hoş (Atılım Üni.)Yasemin Işıktaç (İstanbul Üni.)Osman Vahdet İşsevenler (Yalova Üni.)Furkan Kararmaz (Akdeniz Üni.)Funda Kaya (Ankara Üni.)Muharrem Kılıç (Yıldırım Beyazıt Üni.)Umut Koloş (İstanbul Üni.)Sevtap Metin (İstanbul Üni.)M. Tevfik Özcan (İstanbul Üni.)Nadire Özdemir (Ankara Üni.)İrem Burcu Özkan (İstanbul Üni.)Rabia Sağlam (Kocaeli Üni.)Nadir Suğur (Anadolu Üni.)İbrahim Şahin (Eskişehir Osmangazi Üni.)Ahmet Ulvi Türkbağ (Galatasaray Üni.)Gülriz Uygur (Ankara Üni.)Ülker Yükselbaba (İstanbul Üni.)   * İsimler soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.


Arşiv