Künye

  
Hukuk Kuramı yılda 3 sayı olarak internet üzerinde yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir.Yayın dönemleri Ocak, Mayıs ve Eylül aylarıdır.e-ISSN: 2148-7413Sahibi/YayıncıGökçe Çataloluk Hukuk Kuramı EditörüYusuf Enes Karataş Yayın Kurulu*Kasım AkbaşArca AlpanGökçe ÇatalolukAhmet Melihşah ÇevlikEzgi DumanGönenç HacaloğluYusuf Enes KarataşIrmak Kepenek SekreteryaAli Erdoğan DizgiHazal Gül 
 


 


Danışma Kurulu*Duygu Hatıpoğlu Aydın (Hacettepe Üni.)Ali Şafak BalıNazime Beysan (Doğu Akdeniz Üni.)Harun Bodur (Erciyes Üni.)Şule Şahin Ceylan (Marmara Üni.)Fatma İrem Çağlar (University of London – Visiting Research Fellow)Nilüfer Demirsoy (Osmangazi Üni.)Özge Yücel Dericiler (Özyeğin Üni.)Osman Doğru (Marmara Üni.)Ömür Elçioğlu (Osmangazi Üni.)Serkan Gölbaşı (Uludağ Üni.)Altan Heper (Özyeğin Üni.)H. Serdar Hoş (Atılım Üni.)Yasemin Işıktaç (İstanbul Üni.)Osman Vahdet İşsevenler (Yalova Üni.)Furkan Kararmaz (Akdeniz Üni.)Funda KayaMuharrem Kılıç (Yıldırım Beyazıt Üni.)Sevtap Metin (İstanbul Üni.)M. Tevfik Özcan (İstanbul Üni.)Nadire Özdemir (Ankara Üni.)İrem Burcu Özkan (İstanbul Üni.)Rabia Sağlam (Kocaeli Üni.)Nadir Suğur (Anadolu Üni.)İbrahim Şahin (Eskişehir Osmangazi Üni.)Ahmet Ulvi Türkbağ (İstanbul Medipol Üni.)Gülriz Uygur (Ankara Üni.)Ülker Yükselbaba (İstanbul Üni.)   * İsimler soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.


Arşiv