Makale

“Körleşme” Üzerine Üçüncü ve Son Söz

Rukiye Akkaya Kia Körleşme’de sahne o her şeye aklı eren Kien’in asabi gülüşüyle; “tüm yaşamında hiç böyle gülmemişti” cümlesi ile kapanır. Son sayfadaki son cümledir. Istırabına ve ölümüne gülen Kien’in kahkahaları, savaştan önceki son imgelemdir. Artık ötesine geçmek, sayfayı çevirmek mümkün değildir. Roman; savaş öncesi yılların, herkes için bir felaket getiren savaşın, hukuki ve siyasi zemininin hazırlandığı yıllarda yazılmıştır. Elias Canetti’nin 1942-1972 tarihleri arasında kaleme aldığı notlarına dayanan İnsanın Taşrası kitabında, geçmişe bakıp “Körler, şu çokbilmişler” der. Kien’e atıfla, yarattığı kahramanın sonu gibi …
Makale

Hukuksal Pozitivizmi Doğru Okumak

Ertuğrul Uzun Hukuksal pozitivizme yönelmiş en önemli eleştiri, pozitivizmin hukuka ilişkin felsefi tartışmayı dışladığı ve hukuku pozitif hukuk kurallarından ibaret görmekle egemenin/iktidarın iradesine bağlı kıldığı, egemenin/iktidarın ideolojisini yücelttiği, hatta ahlaken olumladığı şeklindedir. Bu eleştiriyi dile getirenler, ilginç bir şekilde, “hukuksal pozitivizm” başlığı altında böyle bir genelleme yaparken, pozitivist düşünürlerin hangi ifadelerinden bu anlamı çıkardıklarına gönderme yapmaktan kaçınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, “analitik pozitivizm” bağlamında, mezkur genellemenin geçersizliğini, analitik pozitivistlerin kendi yaklaşım ve ifadelerinde tam da aksi bir tutumun var olduğunu göstermektir. Tam metin …
Makale Çevirisi

Saf Hukuk Kuramı Nedir

Hans Kelsen Türkçesi: Kasım Akbaş İlk olarak Tulane Law Review 34: 269-276 (1960)’da What Is The Pure Theory of Law? başlığıyla yayımlanmıştır. Çeviri ve yayım derginin izniyle yapılmıştır. Türkçe çeviri ilk olarak Hukuk Felsefesi ve Arkivi’nin 15. sayısında yayımlanmıştır. Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Editörden

Editörden (Cilt 5: Sayı 2)

Hukuk Kuramı’nın bu sayısını sizlere sunarken sadece yeni bir sayıyı daha çıkarıyor olmanın heyecanı ile dolu değiliz; aynı zamanda Eskişehir Okulu ile birlikte düzenlediğimiz Hukuk ve Distopya Sempozyumu’nu duyurmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. 24-25 Kasım’da Eskişehir’de düzenlenecek sempozyuma katılım bilgilerini, bir sonraki sayfada bulabilirsiniz. Tam metin için tıklayınız. (PDF) Künye ve içindekiler için tıklayınız (PDF)
Makale

Schmitt’in Uğrakları Üzerine: ‘Kararcılık’tan ‘Somut Düzen’e

Ulaş Karadağ   Schmitt’in entelektüel projesini iki tarihsel dönüm noktasının belirlediği iyi bilinir. Bunlardan ilki İmparatorluk Wilhelmine döneminin I. Dünya Savaşı neticesinde dramatik bir biçimde sona ermesi ve Kaiserreich’ın çöküşü; ikincisi ise zaten politik ve ekonomik istikrar sağlayamamış olan Weimar Cumhuriyeti’nin 1929 küresel krizinden oldukça sarsıcı bir biçimde etkilenmesiyle radikalleşen ve Hitler’in 30 Ocak 1933’de şansölye olarak atanmasıyla sonuçlanan Weimar krizidir. Dolayısıyla Schmitt’in çalışmalarını dönemsel olarak üç ana gruba bölmek mümkün görünüyor.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Ahmet Cemal’e Saygı İle; “Körleşme” Üzerine

Rukiye Akkaya Kia   Elias Canetti’nin 1935’te yayımlanan ve Türkçeye “Körleşme” (Auto-da-fe) adıyla çevrilen romanı; bizi içeriden kuşatan zıtlıklarımızın gerilimi üzerine yazılmış, çarpıcı eserlerden biridir. Yaşamayı becerememenin; dönüp duran dünya ile gündelik pratiğimizi uyumsuz kılan katmanların, psikolojik analizleri arasında en dikkate değer romanlardan biridir kanımca. Sadece bu değil! Kadının kocasına, iyiliğin kötülüğe, erdemin tamaha, bilgeliğin cehalete, gerçeğin sanrıya savaş açtığı; okunması zor bir kitaptır “Körleşme”. Her biri etrafımızda dolaşan, iletişim ya da ilişki içinde olduğumuz karakterlerin en uç örnekleri serimlenir.   Tam metin için tıklayınız. …
Makale

"Sophie Scholl: Son Günler"de Hukuk Anlayışı

Ertuğrul Uzun   Yönetmenliğini Marc Rothemund’un yaptığı 2005 yapımı Sophie Scholl: Son Günler (Sophie Scholl: Die letzten Tage), İkinci Dünya Savaşı’nın sonları yaklaşırken, Nazi Almanyası’ndaki bir yargılamayı konu ediniyor. Nazi dönemine ait sinema filmleri, ağırlıklı olarak Yahudi soykırımını işler. Ayrımcılık, zulüm, işkence ve katliam… Filmimizde ise ayırımcılık veya soykırım ana temayı oluşturmuyor. Yargılananlar, idama mahkûm edilenler ve cezaları infaz edilenler ari Alman ırkının mensupları. Eğitimli, şehirli, sağlıklı, yakışıklı, güzel gençler.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Adalet

William Godwin Türkçesi: Muzaffer Dülger Çeviride kullanılan orijinal metin: William Godwin, An Enquiry Concerning Political Justice: And Its Influence on General Virtue and Happiness, (1793), London, Vol. I, Book II, Chapter II, “Of Justice”, s. 80-91. Açık erişim: https://archive.org/stream/ enquiryconcernin121godw#page/79/mode/1up Tam metin için tıklayınız. (PDF)    
Editörden

Editörden (2018, Cilt 5 Sayı 1)

Melike Belkıs Aydın Hukuk Kuramı kısa bir aradan sonra yeniden yayında. Kaldığımız yerden ama yenilenerek yola koyulduk. Dergimiz artık iki ayda bir değil dört ayda bir yayınlanacak, yani yılda üç sayı olarak karşınızda olacak. Yayın kadromuzda, künyemizde de küçük değişiklikler oldu, ama yeniden yan yanayız. Güzel olan yolumuzda omuz omuza durabilmek, çünkü denizlere çıkar sokaklar… Bir sonraki sayımız da ağustos sonunda yayında olacak. Gecikmeli de olsa dopdolu bir sayı bekliyor okurlarımızı: Bu sayının hakemli makalesi Gökçe Çataoluk’un, “Hukuk Çalışmaya Devam Etmeli miyiz? Sistematik …
Hakemli Makale

Hukuk Çalışmaya Devam Etmeli miyiz? Sistemik Bir Analiz

Gökçe Çataloluk Özet: Hukuka ilişkin kuramsal çalışmalarda Marksist yaklaşımın belirli yapısal kısıtları olduğu ön kabulünden yola çıkan bu makale; söz konusu kısıtlar içinde dahi, tamamen spekülatif olmayan analitik faydalar elde edilebileceğini saptar. Zira Marksizmin bugünün hukuk teorisine en somut eleştiriyi getirmesi olduğu kadar, kuramın öngördüğü gelecekte Marksist hukukçunun -burjuva hukukuna hâkimiyeti oranında- yeni topluma somut yapısal fayda sağlaması da mümkündür. Makale, bu saptamayı yapabilmek için Marksist hukuk çalışmalarını kuş bakışı gözden geçirirken hukuk kuramının bugününün temel sorunlarına da değinir. Anahtar Kelimeler: Marksizm, …