Makale

Hukuku Savunmak Bana mı Kaldı?

O. Vahdet İşsevenler Etrafımda felsefeyle, hukukla, hukukun felsefesiyle iştigal edenlerden çokça var. Bu kimselerin bir süredir artan bir şiddetle aynı serzenişte bulunduklarına şahit oluyorum: Felsefenin, hukukun, hukuk felsefesinin bir işe yaramadığı, lüzumsuz bir uğraş olduğu. Felsefenin bir işe yaraması gerektiğini söyleyene, “halt etmişsin!” denilebilir zira merakın muharrik olduğu theoriayla araçsal bir ilişki kurmak münasip değildir. Dahası bilgiyle araçsal bir ilişki kurmanın sahihlik noktasında şüphe yaratacağı da iddia edilebilir. Lakin bu had bildirmeler, iddialarında ne kadar isabetli olsalar da söylendikleri anda buharlaşmaya mahkumdur zira muhataplık bağlamında aynı yerindeliği sergiledikleri söylenemez. Çünkü felsefeyi, hukuku, hukuk felsefesini sorgulayan, bunlar hakkında serzenişte bulunan kimsenin dertlendiği konumu paylaşmaz. Tam metin için tıklayınız. (PDF)