Hakemli Makale

Komutan Marcella’nın Onuru: “Politik” Bir Film Olarak Açlık ve Bobby Sands’in Hukuka İzdüşümü

Gökçe Çataloluk Özet: Elinizdeki çalışma, Steve McQueen’in Açlık adlı filminin insan onuru, hak ve toplumsal mücadeleler bağlamında yapılmış bir değerlendirmesidir. Yönetmenin kurduğu biyopolitik çerçeve ve ona eşlik eden ahlakçı tonu göz ardı etmeksizin, bahis konusu edilen bedenin bir kimliği olduğuna dikkat çekilerek, bu kimliğin ait olduğu toplumsal/ulusal mücadeleye dikkat çekilmiş; açlık grevi de bir yöntem olarak bu hatta tartışılmıştır. Netice olarak bir sinema eserinde hukuka dair değinileri cımbızlamak yerine hukuk dünyasında açılan deliklerde karşılaşan iktidar-beden ikilisinin nasıl bir anlam üretebildiğini çıkarsamaya çalışan çalışma, filmde ve hayatta asıl alamın siyasette üretilebileceğini bulgular.Anahtar Kelimeler: Biyopolitika, Steve McQueen, açlık grevi,  Bobby Sands, hukuk ve sinema DIGNITY OF COMMANDER MARCELLA

HUNGER AS A “POLITICAL” MOVIE AND PROJECTION OF BOBBY SANDS on LAWAbstract: This paper attempts to evaluate Steve McQueen’s Hunger in context of human dignity, rights and social struggles. Not disregarding the biopolitical framework and the director’s moral understanding accompanying it, it draws attention to the fact that the body in concern has an identity that was formed in a social/national struggle. And the real meaning of a hunger strike is traced on this line of thought. As a result, trying to figure out the outcome of the dichotomy within a gap of the legal system, it is claimed that the real meaning in life and movies, could only be produced within politics.Keywords: Biopolitics, Steve McQueen, hunger strike, Bobby Sands, law and cinema Tam metin için tıklayınız. (PDF)