Makale Çevirisi

Norm ve Değer

NORM ve DEĞERHans Kelsen Norm ve Değer adını taşıyan bu çalışma, ilk olarak California Law Review 54:1624-1629 (1966)’da yayımlanmıştır. Çeviri ve yayım derginin izniyle yapılmıştır. Türkçe çeviri ilk olarak Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi’nin 15. Sayısında yayımlanmıştır.Türkçesi: Kasım Akbaş NORM and VALUEHans Kelsen The article titled Norm and Value was published in California Law Review 54: 1624-1629 (1966) . It was translated into Turkish and published by the permission of the Journal.  Turkish translation of the text first appeared in the 15th issue of Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (Archive for Philosophy and Sociology of Law).  Translated by Kasım Akbaş Tam metin için tıklayınız. (pdf)