Makale

İdeoloji Olarak Hukuk

Kasım AkbaşHukukun ideolojik olup olmadığı tartışması, genelde hukukçuların işi değilmiş gibi görünür. Belki de bu tartışmanın, bağımsız bir hukuksal çalışma alanının varlığının reddi ile sonuçlanacağından korkulur. Bu ve benzeri konu başlıkları genelde, kelimelerin olumsuz anlamlarıyla “siyasal” ve “spekülatif” görülür.Bu çalışmada, hukukun ideolojik olmasının ötesinde, hukukun kendisinin bir ideoloji olup olmadığı mesele edilmektedir. Böylece “İdeoloji Olarak Hukuk” başlığının altının doldurulabileceği umulmaktadır.Tam metin için tıklayınız. (PDF)