Makale

Bir Hukuk Mantığı Var mıdır?

Ahmet Halûk Atalay Mantığın, tanımsal olarak doğru usavurmayı hatalı olanından ayırmak üzere kuruluşu, Hukuk Mantığı denildiğinde bundan, doğru hukuksal usavurmayı hatalı olanından ayırmak gibi koşut bir tanımsal temelin anlaşılması gerektiğini ortaya koyar. Ne var ki bu kadarı Hukuk Mantığının neden özgül bir mantık disiplini olduğunu açıklamaya yetmeyecektir. Tersi olsaydı mantığın konu edindiği anlamda usavurma süreçlerinin vuku bulduğu her bilim alanı adının sonuna "mantık" terimini ekleyerek elde edeceğimiz isim tamlamalarının mantık teriminin, Mantık Biliminin bir alt disiplinini belirleme amaçlı meşru kullanımı addedilmeleri gerekecekti. Bu tarz bir kullanım ise usavurmasız bilimsel etkinlik olanaklı olmadığına göre, herhangi bir özgül bilgi bölgesini işaret etmeksizin, ne kadar bilim dalı varsa o kadar mantık alanı tanımlayabilmemize elverirdi: Kimyacıların usavurmalarını konu edinen Kimya Mantığı, fizyologlarınkini konu edinen Fizyoloji Mantığı, antropologlarınkini konu edinen Antropoloji Mantığı, gibi...  Tam metin için tıklayınız. (PDF)