Hakemli Makale

Kahramanın Oluşumu

Yunus Anıl Yılmaz Özet: 1938’de Superman’in ortaya çıkmasıyla beraber süper kahramanlar, çizgi romanlarda çokça yer bulmaya başladı. Süper kahramanların sayısı artsa da hikâyelerindeki bazı bölümler hep aynı kaldı. Süper kahramanların ortaya çıkışında tekrar eden bazı temalar, süper kahramanlardan da eskiydi. Bu makalenin amacı süper kahramanların ortaya çıkışında değişmeyen ögeleri ortaya çıkartmak ve bu temaların modern hukukun ortaya çıkışındaki etkisini Hobbes’un doğa durumu fikri üzerinden gözlemlemektir.   Anahtar Kelimeler: çizgi roman, süper kahraman, hukuk, Hobbes, doğa durumu   Abstract: With the emergence of Superman in 1938, super heroes began to find plenty of coverage in comics. Even if the number of superhero increased, some parts of their story always remains the same. Some recurring themes in the emergence of the superheroes, older than the superheroes. The purpose of this article is to reveal the unchanging elements in the emergence of the super heroes and to observe the impact of this theme on the emergence of modern law over the idea of Hobbes's state of nature.   Keywords: comics, super heroes, law, Hobbes, state of nature   Tam metin için tıklayınız. (PDF)