Makale Çevirisi

Evliliği Yeniden Düzenlemek: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Laurie Shrage Çev.: Defne Topçu Makelenin aslı: Laurie Shrage (2013), Reforming Marriage: A Comparative Approach,  Journal of Applied Philosophy, 30(2), doi:10.1111/japp.12012. Bu çevirinin Hukuk Kuramı’nda yayınlanabilmesi için çeviri ve yayın iznini dergi adına Florida Uluslararası Üniversitesi satın almıştır. Desteği için Florida Uluslararası Üniversitesi’ne ve bu konudaki yardımları için yazara ayrıca teşekkür ederiz.Original article: Laurie Shrage (2013), Reforming Marriage: A Comparative Approach, Journal of Applied Philosophy, 30(2), doi:10.1111/japp.12012. In order to publish this translation in Hukuk Kuramı, the translation and publication rights of the original article have been purchased by Florida International University on behalf of the journal. We would like to thank Florida International University for their support and also the author for her help in this regard. Tam metin için tıklayınız. (PDF)