Hakemli Makale

Dergi Kapatan Yazı: "Edebiyat ve Hukuk"

Ersoy Topuzkanamış Özet: Türkiye’nin uzun süre yayımlanmış önemli dergilerinden olan Servet-i Fünun, edebiyat-ı cedide topluluğunun oluşması, gelişmesi ve dağılması aşamalarında temel yayın organı olmuştur. Topluluğun dağılması Hüseyin Cahit (Yalçın)’in derginin 553. sayısında yayımladığı Edebiyat ve Hukuk başlıklı tercüme makalesinin jurnal edilip derginin padişah tarafından geçici olarak kapatılmasıyla olmuştur. Makalede hiç yer almayan ve kastedilmeyen düşünceler Saray’a bildirilmiş, padişah II. Abdülhamit de derginin kapatılarak sorumluların sürgüne gönderilmesini istemiştir. Fakat sorgulamalar neticesinde jurnalin asılsız olduğu anlaşılarak derginin yayın hayatına devam etmesi ve sorgulananların ceza almaması kararlaştırılmıştır. Fakat bu, topluluğun dağılmasını engelleyememiştir. Yazıda bu makalenin yayımlanması, derginin kapatılması, sorgulama ve derginin tekrar faaliyete geçmesi aşamaları ayrıntılarıyla ve dönemin tanıklarının anlatımlarıyla verilmiş, makalenin asıl metni ve günümüz Türkçesine aktarımı da eklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Servet-i Fünun, Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat ve Hukuk, edebiyat ve hukuk, sansür, II. Abdülhamit The Article Closed Down a Journal: "Edebiyat ve Hukuk" [Literature and Law] Abstract: Servet-i Fünun, one of the most significant, long-running journals in Turkey, was the main media organ during the formation, development and dissolution phases of “new literature society”. The dissolving of the society was led by Sultan's decision to suspend the journal temporarily after the denouncement of Hüseyin Cahit (Yalçın)'s translation article which was published in the 553th issue of the journal. The Palace was misinformed about journal's ideology which was misinterpreted in the journal, and consequently Abdul Hamid II wanted the journal to be suspended and those who were responsible to be exiled. However, after a detailed investigation process, the informant's claims turned out to be false, and it was decided that the journal should continue publishing and the suspects' charges were dropped. Nevertheless, coming clean did not hinder the dissolution of the society. In this paper, publication of Hüseyin Cahit's article, suspension of the journal, the interrogation and journal's reopening process will be presented in detail with the help of anecdotes of witnesses of the era. In addition, the original article and its translation into contemporary Turkish will be provided in the appendix section. Keywords: Servet-i Fünun, Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat ve Hukuk, literature and law, censorship, II. Abdülhamit   Tam metin için tıklayınız. (PDF)