Makale Çevirisi

Realizm ve İdealizm: Hukuk Felsefesindeki Temel Sorun Hakkında Bazı Görüşler

Karl Olivecrona Türkçesi: Ertuğrul Uzun Makale ilk olarak, Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Akademisi’nin 1950 yazında Londra’da düzenlediği kongrede sunulmuştur. Metnin orijinal yayımı: “Realism and Idealism: Some Reflections on the Cardinal Point in Legal Philosophy”, New York Law Review, 1951, ss. 120-31. Çeviri yayımcının izniyle gerçekleştirilmiştir. Çevirinin ilk yayımı: “Realizm ve İdealizm: Hukuk Felsefesindeki Temel Sorun Hakkında Bazı Görüşler”, Prof. Dr. Mehmet Akad’a Armağan (ed. Bihterin Vural-Dinçkol, Nihat Bulut, Rukiye Akkaya-Kia, Cevat Okutan, Mehmet Akif Etgü, Hülya Dinçer) içinde, İstanbul: Der Yayınları, 2012, s. 1013-1024. Çevirinin yeniden yayımında anlam değişikliğine yol açmayan küçük değişiklikler yapılmıştır. Tam metin için tıklayınız. (PDF)