Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 1)

Ahmet Halûk Atalay''Hukuk idesi'' uğrunda okuyup yazanlar, Hukuk Kuramı ile bir melceye daha kavuşmuş oluyorlar. İstanbul Barosunun yayımını üstlendiği Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivinden (HFSA) sonra iki aylık bir periyodda yayımlanması öngörülen Hukuk Kuramının genel erişime açık elektronik bir yayın olarak hukuk, devlet ve toplum düşüncesi alanındaki okuryazarlığa katkı sağlayacağını umuyoruz.  Söz konusu okur-yazarlığın hukukun çok-disiplinli ele alınışlarını da kapsayacağını belirtmiş olalım. Tam metin için tıklayınız. (PDF) Birinci sayının künyesi için tıklayınız. (PDF)