Hakemli Makale

Ateş, Zincir, Tohum - Tragedyanın Dününde ve Bugününde Prometheus

Gökçe Çataloluk   Özet: “Ateş- Zincir-Tohum” adlı makale, Aiskhylos’un Prometheus Üçlemesinin günümüze kalan kısmından yola çıkarak, “ateş çalan titan”ın edebiyat tarihi içerisinde tragedyaların öldüğü çağlara kadar geçirdiği dönüşümü takip eder.  Çalışmanın savı,  biçimdeki dönüşümle paralel olarak devrimci bir kimlik kazanan kahramanın, günümüz açısından hala trajik bir anlam özelliği taşımasının sadece hukuk zemininde, özellikle de siyasi davalarda mümkün olduğudur. Sonu önceden belli yargılamalarda kahraman (sanık),  ‘kopuş savunması’ adı verilen trajik bir momentte, Prometheus arketipini yeniden üretir. Anahtar Kelimeler: Trajedi, siyasi dava, kopuş savunması, Prometheus   Fire, Chain & Seed - Prometheus in the Past and the Present of Tragedy   Abstract: This article with the title “Fire, Chain & Seed”, pursues the change in the image of  “fire stealing titan” through the history of literature until the ages when the tragedy is dead. The basic argument of the paper is that the hero has gained a revolutionary appearence in parallel with the change in form and the sole groundwhere it still can bear a tragic feature of meaning is the legal sphere, especially political trials. In these trials, the verdict of which are already given, the hero (the accused) reproduces the archetype of Prometheus in a tragic moment called ‘rupture defense’. Keywords: Tragedy, Political trial, rupture defense, Prometheus   Tam metin için tıklayınız. (PDF)