Makale

Sait Faik Abasıyanık’ın Bir Kıyının Dört Hikâyesi’nde Hikâye Anlatan ve Hikâyeleri Anlatılan Yoksullar

Rasim Erdem AVŞAR Özet: Sait Faik Abasıyanık’ın Bir Kıyının Dört Hikâyesi’nde Hikâye Anlatan ve Hikâyeleri Anlatılan Yoksullar” başlıklı bu makale, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin 1930’lu yıllarındaki yoksulluğa odaklanır. Yoksulluğun bir insan hakları ihlali olarak izinin, hukuk ve edebiyat disiplininden hareketle edebiyatta aranabileceğini öne süren bu çalışmanın ana eksenini hikâye anlatıcılığı özelinde Walter Benjamin’in The Storyteller isimli makalesiyle, Sait Faik Abasıyanık’ın Bir Kıyının Dört Hikâyesi isimli öyküsünün karşılaştırmalı bir perspektiften okunması oluşturur. Anahtar Kelimeler: yoksulluk, hikâye anlatıcılığı, Sait Faik Abasıyanık, Walter Benjamin, hukuk ve edebiyat   Abstract: This article, “Stories about and by the Poor: Sait Faik Abasıyanık’s Four Stories of the Same Shore” focuses on the poverty in 1930s during the Early Republican Period in Turkey. The article argues the possibility of tracing the footprints of poverty in literature as a prevalent human rights violation through the law and literature discipline. The main comparative axis of the study leans on a close reading of Sait Faik Abasıyanık’s Four Stories of the Same Shore and Walter Benjamin’s The Storyteller. Keywords: poverty, storytelling, Sait Faik Abasıyanık, Walter Benjamin, law and literature Tam metin için tıklayınız. (pdf)