Hakemli Makale

Hayalet, Adalet, Siyaset

Ezgi Duman Bu çalışmanın maksadı hayalet, adalet ve siyaset arasındaki ilişkiyi hem güncel hem de felsefi boyutuyla tartışmaktır. Bu doğrultuda hem kayıplar, hayatta olmayanlar hem de Marx ve Engels'in Komünist Manifesto'da bahsettiği “komünizm hayaleti” bağlamında, hayaletin geri gelerek musallat oluşunun etkilerinden bahsedilmiştir. Bu etkiler çağımıza musallat olmuş unutma hastalığına ve siyasetsizleştirmeye karşı birtakım imkânlar barındırmaktadır. Zaten tam da bu noktadan kapı, mesiyanik dar kapı, imkân ve adalet fikrine açılmaktadır. Benjamin’in bahsettiği gibi, geçmiş yıkıntılarla dolu olsa da tarihsel materyalist gerekirse saatleri durdurarak o imkânı yakalamanın peşine düşmüştür ve düşecektir. Bu bir g/izin peşinde koşma edimi olarak, geleceğe, hesaplanamaz olana dair olduğu için hukuktan çok adalete dairdir. Adalete dair verilecek bu mücadele, en azından tanıklık etmek, hayaletin bir buyruğudur ve mirasçının, geride kalanın da kamusal alana dair ettiği bir yeminidir. Bu bağlamda, geride kalanlara geçmişten ve gelecekten gelen hayaletlerin ve Hayalet’in musallat ve bu yüzden mirasçının da imkânlarla dolu gelecekle ilgili olarak adalet mücadelesi vermekle sorumlu olduğunu ve bunun mahkeme salonlarının dışına taşan bir siyasi sorumluluk olduğunu iddia ediyorum. Bu argümanı üç bölümde tartışacağım ve önce unutma ve hatırlama meselesinin siyasetle ilişkimizi nasıl etkilediğine değineceğim. Ardından kapitalist ilerlemeci anlayışa karşı “mesiyanik zamansallık” ve imkân mefhumundan, üçüncü bölümde de bu mefhum ve zamansallıkla bağlantılı olarak hayaletlerin/Hayalet’in neden ve nasıl musallat olduğundan bahsedeceğim. Sonuçta vekil, tanık olmak nedir, neye yarayabilir ve eleştirel hukukçunun bu noktadaki misyonu nedir soruları masaya yatırılacak ve konu mahkeme salonlarının dışına taşan siyasi sorumluluğa getirilecektir. Anahtar Kelimeler: Hayalet, Adalet, Siyaset, Derrida, Marx, Benjamin SPECTER, JUSTICE, POLITICSThe aim of this study is to discuss the relationship between specter, justice and politics in both its current and philosophical dimensions. In this regard, the effects of the specter coming back to haunt us were mentioned, both in terms of the missing, the deceased, and in the context of the specter of communism, which Marx and Engels mentioned in the Communist Manifesto. These effects contain some possibilities against the disease of forgetting and depoliticization that haunts our age. It is from this point that the door, the messianic narrow door, opens to the idea of ​​possibility and justice. As Benjamin mentioned, even though the past is full of ruins, the historical materialist has pursued that possibility by stopping the clocks if necessary. As an act of pursuing secret/track, this is a struggle about justice rather than law, as it concerns the future, the incalculable. This struggle for justice, at least to bear witness, is an order of the specter, an oath taken by those left behind regarding the public sphere.  In this context, I argue that those left behind are haunted by specters and The Specter come from the past and the future, and therefore the inheritor is responsible for struggling for justice regarding the future full of possibilities, and that this is a political responsibility that extends beyond the court. I will discuss this argument in three chapters, and first touch upon how the issue of forgetting and remembering affects our relationship with politics. Then, I will mention about “mesianic temporality and the notion of possibility against the capitalist progressive perspective, and in the third chapter, I will mention why and how specters/The specter haunt us in connection with this notion and temporality. As a result, the questions of what it is to be a substitute or a witness, what it can be used for, and what the mission of the critical lawyer at this point will be discussed, and the subject will be brought to the political responsibility that extends beyond the court.Key Words: Specter,  Justice, Politics, Derrida, Marx, Benjamin