Makale

Tolstoy’da Bir Varoluş Sorunu Olarak Hakikat Sevgisi ve Şiddet

Rukiye Akkaya Kia İnsanın sahiciliğini gösteren en önemli belirti, ne yaptığı ile ilintili olarak ne zaman yaptığıdır. Tolstoy’un yaşamı ve yazdıkları takip edildiğinde, ahlakçı bir filozof, soylu şımarıklığını merhametine kurban etmiş bir aristokrat, mistik bozguncu ve hatta bir anarşist olarak değerlendirilebilir. Kendisi, insanlığın çektiği acılara bir çare olamadı, ama –kendisininkini de dâhil ederek- acılarına çare bulamayanların yaşadıkları dramları anlattı. Adalet ve hakikat sorununa yönelik her sorgulama, geçişken biçimde toplumda gözlemlediğimiz, kendi öz çıkarı adına diğerinin düştüğü durumu vicdan ile tartmadır. Tolstoy’da bu, terazinin dengesini bulmak, her şeyden çok insan olmak, insan unsurunu hesaba katmak ve yalın bir sevgiden geçer. Tam metin için tıklayınız. (PDF)