Makale

Schmitt’in Uğrakları Üzerine: ‘Kararcılık’tan ‘Somut Düzen’e

Ulaş Karadağ Schmitt’in entelektüel projesini iki tarihsel dönüm noktasının belirlediği iyi bilinir. Bunlardan ilki İmparatorluk Wilhelmine döneminin I. Dünya Savaşı neticesinde dramatik bir biçimde sona ermesi ve Kaiserreich’ın çöküşü; ikincisi ise zaten politik ve ekonomik istikrar sağlayamamış olan Weimar Cumhuriyeti’nin 1929 küresel krizinden oldukça sarsıcı bir biçimde etkilenmesiyle radikalleşen ve Hitler’in 30 Ocak 1933’de şansölye olarak atanmasıyla sonuçlanan Weimar krizidir. Dolayısıyla Schmitt’in çalışmalarını dönemsel olarak üç ana gruba bölmek mümkün görünüyor.  Tam metin için tıklayınız. (PDF)