Makale

Otomatik Portakal ya da Androidler Aleminde Ceza Hukuku ve Kriminoloji

Ozan Erözden Nörobilim (sinirbilim), çok genel bir tanımla, canlılarda sinir sisteminin yapısı, işleyişi ve bozukluklarını araştıran bilim dalıdır. Çok disiplinli bir araştırma alanı olarak nörobilim; nöroloji, psikiyatri, vb. tıp dalları yanında kimya, genetik bilimi, davranış bilimleri, mühendislik (özellikle bilgisayar mühendisliği), dilbilim, matematik, psikoloji, felsefe, fizik gibi birçok bilim dalıyla ilişkileniyor. Son çeyrek yüzyılda nörobilimin ekonomi, hukuk, eğitim gibi sosyal bilim dallarıyla da ilgisinin kurulduğunu görüyoruz. Tam metin için tıklayınız. (PDF)