Makale

Nasrettin Hoca’yla Hohfeld Atomizmine Giriş

Burçin Aydoğdu Özet: Bu yazı hukuk teorisinin en önemli parametresi olan, hatta bir açıdan hukukun bir başka adı olan hak kavramını incelemektedir. Hukuku tanımlamaya çalışan çoğu kişinin yoluna çıkan bu kavram semiyotik açıdan ne kadar netleşirse hukuk bilimini pozitif bilim kategorisine yaklaştırmak o derece mümkün olacaktır. Fiiliyattta hak kavramının göründüğü ya da arzulandığı gibi objektif olmadığını, varsayımlara dayalı olduğunu vurgulayan “Sen de haklısın” fıkrası bu problemi sadelikle ortaya koymaktadır. Bu problemi çözmek ve hak kavramını çözümlemek konusunda günümüzdeki en iddialı teori Hohfeld atomizmidir. Bu çalışmada, hak problemine en anlaşılır vaka anlatımıyla parmak basan Nasrettin Hoca kıssasına bazı hayali eklemeler yaparak Hohfeld atomizminin hak problemini nasıl çözümlemeyi öngördüğünü anlatmayı deneyeceğiz.Anahtar Kelimeler: Hak, Wesley Newcomb Hohfeld, semiyotik, atomizm, sözleşme, öneri, kabul, sebepsiz zenginleşme, iade, yargı yetkisi, Nasrettin HocaAbstract: This essay handles the concept of right, being the most important parameter for the theory of law and even, in a certain viewpoint, another name for the law. The more this concept, encountered by many people that attempt to define the law, gets clarified the more jurisprudence will get close to being a positive science, caterogically. Emphasizing the fact that the concept of right is factually far from being objective, unlike it is percepted or desired, Hodja's funny story, with the punch line “You are right, too” illustrates the problem in a simple language. The most promising theory for solving the problem and analyzing the concept of right is Hohfeldian atomism in today's perspective. Making inauthentical additions to Nasrettin Hodja's joke, this work attempts to explain Hohfeldian atomism's anticipated method for analyzing the problem in the concept of right.Keywords: Right, Wesley Newcomb Hohfeld, semiotic, atomism, contract, offer, acceptance, unjust enrichment, return, jurisdiction, Nasrettin Hodja Tam metin için tıklayınız. (PDF)