Makale

Kuvvetler Ayrılığı Ölmüş Diyorlar?

D. Celaleddin Kavas Bu tebliğimin başlığı neler söyleyeceğimle ilgili çok fazla ipucu vermiyor ilk bakışta. Çünkü başlığı, “İnsan Hakları Ölmüş Diyorlar?” ya da “Hukuk Devleti Ölmüş Diyorlar” şeklinde de kurabilirdim. Bunların neden müteradif olabileceğini ortaya koymak çok fazla bir zihni emek gerektirmeyecektir. O sebeple onu geçiyorum. Bunu tercih ettim çünkü vezin bakımından daha iyi oturuyor, denebilir. Tam metin için tıklayınız. (PDF)