Karar Çevirisi

Karar Çevirisi: Bern Yüksek Kantonu 2. Medeni Dairesi, 2 Mayıs 2011, ZK 10 569,

Türkçesi: Melike Belkıs Aydın Olayın Özeti: 12 haftalık sürenin geçmesinden sonra StGB md. 119 f. 2 uyarınca gebe anne A. kadın doktoru Bayan C.’ye görünür. Doğmamış kız çocuğu B.’nin doktor tarafından saptanabilecek, kalıtsal bir metabolizma hastalığını taşımasının yüksek rizikoyla karşın doktor C. sürdürülen ileri pre-natal incelemeleri yapmayı ihmal etmiştir. Kanıtlanabilir bir biçimde ortaya konmuştur ki, eğer annesi, kızının hastalığını öğrenseydi, büyük olasılıkla kürtaj olacaktı (ve buna yasal olarak hakkı da vardı). Hem anne hem de kız çocuğu doktor C.ye karşı tazminat davası açmışlardır.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)