Makale

Kapitalist Devlet Rasyonalitesi Üzerine: “Güçlü Devlet” ve “Biz” İdeolojisi

Ulaş Karadağ Trump’ın başkan seçilmesinden bir süre sonra criticallegalthinking.com’da isimlerini güncel eleştirel teoriden bildiğimiz Drucilla Cornell ve Stephen D. Seely imzalı Seven Theses on Trump (Trump Üzerine Yedi Tez) başlıklı bir yazı yayımlandı. Trump hareketinin faşizm olarak anlaşılması gerektiğini söyleyen yazarlar, onun faşistten ziyade bir otokrat olduğu düşüncesine karşı olduklarını, her faşistin aynı zamanda bir otokrat olabileceğini ve fakat faşizmi otokrasiden ayıran şeyin tam da kitle desteği boyutu olduğunu belirtiyorlar (Cornell ve Seely, 2016). Faşizmle kitle desteği arasındaki ilişkiye dair bu tarihsel tespit kuşkusuz ilk defa bu metinde dile getirilmiyor. Fakat ABD için Trump’ın sahip olduğu kitlesel desteğin yakıcılığı; küresel bağlamda ise sermaye birikimine koşulmuş bir devlet iktidarı (Brown, 2010: 54) tipinin, lider-kitle arasındaki etkinliğin de bir parçası olduğu, faşizan uygulamalarının egemenliği ortada. Bu egemenliğe, vurgulu bir “güçlü devlet” söylemi eşlik ediyor. Tam metin için tıklayınız. (PDF)