Makale Çevirisi

Japonya’da Ceza Hukuku Dogmatiğinin Felsefeden Arındırılması: Ya da Düşünmenin Terk Edilmesi Üzerine

Makoto Ida Çeviriye esas alınan metin, “Entphilosophierung  der Strafrechtsdogmatik in Japan: oder über die Abschaffung des Denkens” başlığıyla Strafrechtdogmatik und Rechtsphilosophie – Ein Fruchtbares Spannungsverhaltnis (Hrsg: Jan C. Joerden/ Andrzej J. Szware), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Ponzan 2014, s.19 – 33’de yayınlanan metnin yazar tarafından gözden geçirilmiş halidir. Tercüme, yazarın elektronik ortamda alınmış izniyle yayımlanmaktadır. Bu tercüme; Prof. Dr. Dres, h. c. Ida tarafından Friedrich Alexander (Erlangen) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’de bir dönem beraber çalıştığı Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Heinz Gössel’e, çevirmen tarafından da aynı Fakülte’nin bugünkü Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Hukuk Felsefesi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Hans Kudlich’e ithaf edilmiştir. Çeviren: İlker Tepe Dephilosophization of the Dogmatic of Criminal Law in Japan: or on Abondoning Thinking The translated text is the revised version of  “Entphilosophierung  der Strafrechtsdogmatik in Japan: oder über die Abschaffung des Denkens” published in Strafrechtdogmatik und Rechtsphilosophie – Ein Fruchtbares Spannungsverhaltnis (Hrsg: Jan C. Joerden/ Andrzej J. Szware), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Ponzan 2014, pp. 19 – 33. Translation is published due to author’s permission given via e-mail. The author dedicates tranlation to Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Heinz Gössel, with whom he worked in Friedrich Alexander (Erlangen) University, Faculty of Law; and the translator dedicates translation to Prof. Dr. Hans Kudlich, the current Head of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure Law and Philosophy of Law in the same University. (The English title is written by the editor and the translator.) Translated by İlker Tepe   Tam metin için tıklayınız. (PDF)