Makale

Hukukun Saf Kuramı-Okuma Notları

Ertuğrul Uzun   Bu çalışma, bir okuma notu. Başkaları tarafından okunacağını dikkate alarak çıkardığım notları açıklayıcı ifadelerle birbirine bağladım. Bunu yaparken mümkün olduğunca yorum yapmaktan kaçındım. Zira hâlihazırdaki Türkçe hukuk felsefesi literatürü Kelsen’i okumadı. Kelsen’in eserlerinin pek az bir kısmının Türkçesi var ve ilginçtir, Kelsen lehinde veya aleyhinde yazanlar Kelsen’den ziyade ikinci hatta üçüncü okumalara başvuruyorlar. Elbette bir gün Kelsen’in asli eserleri Almanca orijinalinden çevrilecek ve onları da okuma imkânına sahip olacağız. Şu an için benim yapabileceğim, İngilizce çevirilerden okuma notları hazırlamaktı. Elinizdeki çalışma, Reine Rechtslehre’nin ilk baskısından (1934) yapılmış İngilizce çeviriye ait notlar (Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, Almancadan İngilizceye çev.: B.L. Paulson ve Stanley L. Paulson, Oxford: Clarendon Press, 2002.). Eserin aslına veya İngilizce çevirisine başvurmak isteyenler için notları ana başlıkları koruyan bir yapıda kaleme aldım. Elbette notları, kendi tercihlerim ve ilgim çerçevesinde tuttum. Bazı meseleleri daha çok önemsediğimden, ilgili yerlerde daha uzun notlar kaleme aldım. Bazı yerlerde ise doğrudan çeviri yapmayı tercih ettim.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)