Makale Çevirisi

Hukuk ve Disiplinlerarasılık: Hukuk Araştırmalarının Kaçınılmaz Normatifliği Üzerine

Jan M. Smits Makalenin aslı "Law and Interdisciplinarity:  On the Inevitable Normativity of Legal Studies" başlığıyla Critical Analysis of Law 1:1 (2014) ss.  75-86’da yayımlanmıştır. Çeviri, yazarın izniyle yayımlanmaktadır. Türkçesi: Ertuğrul Uzun LAW AND INTERDISCIPLINARITY: ON THE INEVITABLE NORMATIVITY OF LEGAL STUDIESThe original text of the article was published in the Critical Analysis of Law (1:1 (2014) pp.  75-86) under the title "Law and Interdisciplinarity:  On the Inevitable Normativity of Legal Studies". Translation is published with the permisson of the author.Translated by Ertuğrul Uzun Tam metin için tıklayınız. (PDF)