Makale Çevirisi

Hukuk Felsefesi Nedir?

Matthew KramerTürkçesi: Oğuzhan Bekir KeskinÖzet: Bu makale hukuk felsefecileri tarafından tartışılan kimi temel meselelerin taslağını çizmektedir. Makale hukuk felsefesiyle felsefenin diğer alanları arasındaki bağlantıyı araştırırken hukuk felsefecilerini meşgul eden birçok endişenin ayırt edilebilirliğini de belirtmeyi amaçlamaktadır. Soyut noktalarını hukuk ile ahlakın ayrılabilirliği, hukukun üstünlüğünün doğası, hakların doğası, ceza uygulama gerekçeleri ve hukukun verdiği temel yetkilerin tanımlanmasına odaklanan örneklerle aydınlatmaktadır.Anahtar kelimeler: hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi, hukuki haklar, cezalandırma, hukukun üstünlüğü, ahlak. Çeviriye esas alınan orijinal metin: Matthew H. Kramer (2012). "What is Legal Philosophy." Metaphilosophy Vol:43, No:1-2, pp. 125-134. Çeviri yazarın izniyle yayımlanmaktadır. (This translation is published with the permission of the author as the holder of the copyright in the original English-language version of the article.) Tam metin için tıklayınız. (PDF)