Hakemli Makale

Hirst’ün ‘Verity’si ve Görsel Sanatlarda ‘Adalet’ Serüveni

Sevil Görür Özet: Adalet kavramı insanlık tarihi boyunca üzerinde en fazla durulan, hakkında sayısız teoriler üretilen ve aynı zamanda ahlaksal, sosyal ve politik anlamda insanlığın ulaşacağı ideal bir durumu imleyen ve tanımlanması en güç olan kavramların başında gelmektedir. Bu kavram aynı zamanda felsefe tarihinin önemli kavramlarındandır ve oldukça zengin bir tarihsel gelişim sürecine sahiptir. Bu makalenin konusu birbirinden ayrı disiplinler olarak Hukuk ve Sanat’ın buluştuğu yerlere ve daha çok Damien Hirst’ün Verity adlı heykelinin “Adalet kavramı” üzerinden kurduğu ilişkiye ve görsel sanatlardaki ifade biçimlerine bir bakış denemesi olacaktır. Dolayısıyla adalet kavramının özellikle resim ve heykel sanatıyla kurduğu ilişkiye, mitlerin arketipal olarak simgeleştiği antik Yunan sanatındaki gösterimlerinden başlayarak tarih içindeki izini sürecek, günümüzde ve günümüz sanatında aldığı biçimlere göz atacağız. Anahtar Kelimeler: Adalet, mit, imge, simge, verity, Damian Hirst Hirst's 'Verity' and the Adventure of 'Justice' in Visual Arts Abstract: Over the course of history of mankind, the notion of justice has been one of the most discussed and theorized topics. It is very hard to define and it also marks an ideal state of humanity in terms of moral, social and political aspects. This notion has also been the subject of philosophy and has a rich historical development process. This article is an examination attempt on the relationship of Law and Art –as different disciplines- on the “notion of justice” and more Damien Hirst 's statue called Verity. Therefore, we will review the relationship of the notion of justice particularly with painting and sculpture through history starting with their presentations in ancient Greek art, where myths are archetypally symbolized. Tam metin için tıklayınız. (PDF) Keywords: Justice, myth, image, symbol, verity, Damian Hirst