Makale Çevirisi

Giriş Olarak: Globalleşme ve Hukuk - Günümüzde Karşılaştırmalı Ceza Hukukunun Görevleri ve Metotları

Eric Hilgendorf   Makale, “Zur Einführung: Globalisierung und Recht. Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung heute” adıyla “Susanne Beck, Christoph Burchard und Bijan Fateh-Moghadam (Hg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Nomos Verlag 2011, ss. 11 – 25”te yayınlanmış olup, yazarın izniyle tercüme edilmiştir. Metin, yazarın 2009 sonbaharında Pekin’deki Renmin Üniversitesi’nde sunduğu bir tebliğdir. Yazar, dostları Junjun Feng ve Jun Feng’e, çok sayıdaki ve ileri seviyeye taşıyan uyarıları konusunda teşekkür eder. Türkçesi: Aykut Ersan   The translated article was appeared at “Susanne Beck, Christoph Burchard und Bijan Fateh-Moghadam (Hg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Nomos Verlag 2011, pp. 11 – 25” under the original title “Zur Einführung: Globalisierung und Recht. Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung heute”. Translation is published with the permission of the author. The original text is a paper presented at Renmin University, Beijing, in 2009. The author thanks to his friends Junjun Feng and Jun Feng for their comments.   Translated by Aykut Ersan   Tam metin için tıklayınız. (PDF)