Makale Çevirisi

Feminizm ve Yassı Hukuk Kuramı

Margaret DaivesMakalenin aslı “Feminism and the Flat Law Theory” başlığıyla Feminist Legal Studies (2008) 16:281-304’da yayımlanmıştır. Çeviri yazarın izniyle yayımlanmaktadır. / The original text of the article was published in the Feminist Legal Studies (2008) 16:281-304 under the title “Feminism and the Flat Law Theory”. Translation is published with the permission of the author. E-mail:  margaret.davies@flinders.edu.au  DOI 10.1007/s10691-008-9096-zÖzet: Bu makale boyutsal olarak dikey ve yatay diye tarif edilen iki hukuk modelini irdelemektedir. Hukuku yatay ya da dikey boyutlarıyla görmenin entelektüel arka planını birçok sosyo-hukuki kuramda bulmak mümkündür. Bu yaklaşımlar, modernist, hukuki pozitivist ve esasen de, kaynağını egemen gibi hiyerarşik anlamda üstün bir kaynaktan alan buyruklar sistemi olarak dikey hukuk anlayışı ile mücadele etmektedir. Sosyo-hukuki eleştirel gelenek içerisinde kalmakla birlikte, konuya hukuk felsefesi perspektifinden yaklaşmaktaki amacım, üç meseleye işaret etmektir. Birincisi, dikey hukuk feministler için neden sorunludur? İkincisi, hukukun yatay görünümünün kuramsal özellikleri nelerdir? Üçüncüsü, bu “yassı” hukuk yaklaşımı feminist hukuk kuramı ve uygulaması için nasıl kullanılabilir? Özel olarak, yatay hukuk içinde işleyen feminist hukuk kuramının hangi durumlarda ulus devletin dikey olarak tanımlanmış çeperini, onun ötesine geçmeksizin, aşabileceğini inceleyeceğim.Anahtar kelimeler: Hukuk felsefesi, hukuki çoğulculuk, hukuki pozitivizm, katılımcı hukuk, iktidar, öznellikTam metin için tıklayınız. (PDF)