Makale

“Feminist Hukuk Teorisi” Nedir?

Fatma İrem Çağlar Gürgey   Özet: Bu makale Batı hukuk felsefesi alanında 1980 sonrasında kendini açıkça ortaya koyan “feminist hukuk teorisi” başlıklı düşünce akımını tanıtmayı amaçlamaktadır. Tanıtım yapmak genellikle kısa bir tanımla başlar ancak feminist hukuk teorisi için bir tanım yapmak hem zor hem de hatalı olacaktır. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle feminist hukuk teorisinin genel geçer bir tanımını verememenin nedenleri üzerine durulacaktır. Daha sonra feminist hukuk teorisinin temel tartışma noktaları üzerinde kısaca durulacaktır. Bunlar eşitlik ve farklılık yaklaşımlar, kamusal-özel alan ayrımı, feminist hukuk metotları, çokkültürcülük ve feminizm olacaktır. Feminist hukuk teorisinin ideoloji, ırk, erkeklik üzerine çalışmalarına bu makalede yer verilmemiştir. Bunlar dışında da atladığım konu başlıkları olabilir ancak feminist hukuk teorisinin özellikle “eşitlik ve farklılık” yaklaşımlarına ilişkin başlığı teorinin ana hatlarını göstermek açısından açıklayıcı olacağı kanısındayım.   Anahtar Kelimeler: Feminist Hukuk Teorisi, feminizm, eleştirel hukuk çalışmaları, kamusal-özel ayrımı, eşitlik, farklılık, çokkültürcülük   Tam metin için tıklayınız. (PDF)