Editörden

Editör'den... (2019, Cilt: 6 Sayı: 3)

Gökçe Çataloluk 2019’un bu üçüncü sayısıyla Hukuk Kuramı, online yayın dünyasında altıncı senesini doldurmuş oluyor.Hukukun teorik alanını bu genişlikte tarayan başka bir yayının yokluğunda geçen bir altı seneden söz ettiğimiz düşünülecek olursa, taş üzerine taş koymuş olmak hüsnüzan sayılmasa gerektir.Ve eğer yayınların bir erdemi olabiliyorsa, o da sanırım söze kendi dışında kalanlara dudak bükerek başlamıyor oluşundadır.Gerisi zamanın işi elbette…  Tam metin için tıklayınız. (PDF)

 İçindekiler ve künye için tıklayınız. (PDF)