Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 2)

Kasım AkbaşHukuk Kuramı’nın yeni sayısında da, pusulamız edebiyatı göstermeye devam ediyor: Hukukun edebiyatla imtihanı... Burada “imtihan”ı “dara veya zora sokmak” değil de, “tecrübe etmek” anlamında kullandığımızı belirtmemiz gerekiyor.Hukukun edebiyatla tecrübesi... Hukuk Kuramı dergisi editörleri olarak adalet hakkındaki fikirlerimiz genelde birbirini tutmuyor. Hatta hukukun adaletle ilişkisi hakkındaki fikirlerimiz de... Derginin, birbirine denk düşmeyen fikirlerin dile getirildiği bir zemin olması, zaten, en büyük dileklerimizden... Zira “müsademe-i efkârdan barika-i hakikat doğar”.  Buna karşılık edebiyatın adalet fikri ile ilişkisi hakkında daha çok anlaşabiliriz. Belki de adalet, hukuktan daha çok edebiyatın temel meselesi olduğundandır. Tam metin için tıklayınız.(PDF) İkinci sayının künyesi için tıklayınız. (PDF)