Makale

Devingen Zaman ve Aydın: Francisco Goya’nın Resimleri Üzerinden Bir İnceleme

Akasya Kansu Metodolojik düzeyde çağların tarihsel bir olay referans alınarak birbirinden ayrılması özellikle öğrenim açısından kolaylık sağlasa da olgusal açıdan bir çağın pratiklerinin diğerinden ayrılması tarihsel uzamda hayli güçtür. Bununla birlikte bir çağın bitişi ve yeni bir çağın başlangıcı, bir organik krizin ortaya çıkması ile gerçekleşir. Antonio Gramsci’ye göre egemen sınıf oydaşmasını yitirmiş ise, başka bir söyleyişle, artık yönetici değil de sadece egemen ise, salt zorlama gücünü kullanıyor ve bu nedenle geniş kitleler ideolojilerinden kopup eskiden inandıklarına artık inanmıyorlarsa, burada bir organik krizin varlığından söz edilebilir. Her yeni çağ, az önce bahsettiğimiz gibi geniş kitlelerin bir önceki çağda inandıklarına inanmadıkları noktada başlar. Tam metin için tıklayınız. (PDF)