Makale

Ders Tanıtımı: Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri

İlker Tepe Normatif hukuk disiplinleri içerisinde ceza hukukunun (ayrıcalıklı olmasa bile) ayrı bir yerinin olduğu kabul edilmektedir. Zira ceza hukuku bir insanın özgürlüğüne en yoğun ve doğrudan müdahalenin gerçekleştiği hukuk disiplinidir. Ceza hukuku açısından böyle bir nitelemeyi, gerekli gereksiz tekrarlanagelen bir “slogan” olmaktan çıkarıp anlamlı kılabilmek için insanın özgürlükle olan ilişkisinin mahiyetine yönelmek gerekir.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)