Makale

“Bir Hukuk Mantığı Var mıdır?”ın Yeniden Basımı Üzerine Özeleştirel Bir Not

Ahmet Halûk Atalay "Bir Hukuk Mantığı Var Mıdır"ın yazarı, bugün hukuk dünyasına aynı panformalist gözlüklerle bakmıyor. Ne var ki, yazının yazılma amaçları - çoğu operasyoneldiler - kısmen hala günceldir...Bu amaçlardan ilki "hukuk mantığı" teriminin, kendini hukukçu zanneden "mevzuat operatör"ünün bildiğini sezdiği ama kendisinden açıklaması istense doyurucu tarzda açıklama getiremeyişine dayalı olarak zatına ve "türdeşlerine" özgü "sıradışı bir yeti" sandığı şeyin hiç de öyle olmadığı ama pekala çözümsel kılınabileceği; yani her bilince açık olacak biçimde, kimi temel ve zorunlu önermelere indirgenebileceği idi: "Hukukçular ve onlara gözü kapalı inanacak denli safdil olanlarca" inanılan "hukukçulara özgü mantık", boş inançtan başka bir şey değildir. Hukuksal aklı böylesi kerameti kendinden menkul özgülüklerde aramak herhangi bir mantığı var edemez; olsa olsa "hukuki" bilincin henüz daha "natık" olamadığını serimler...  Tam metin için tıklayınız. (PDF)