Makale

Aristoteles’te Phronesis Kavramı ve Modern Hukukta Muhakeme

Sezgin Seymen Çebi Özet: Bu makalede Aristoleles’in politik ve moral düşüncesinin temel kavramlarından birisi olan ve dilimize ‘pratik bilgelik’ olarak çevirebileceğimiz phronesis kavramının Aristoteles düşüncesinde yargılama için de öngörülen hukuki bir kavram olduğunu, bu nedenle somut olay adaletini gerçekleştirmek için phronesis’i günümüz hukuk muhakemesinde merkezi bir kavram olarak ele almamız gerektiğini iddia edeceğiz. Bu bağlamda kuraldan somut olaya giden ve yargılamayı tümdengelim yoluyla ele alan metodolojiyi bir tarafa bırakıp, olay merkezli ve somut olay adaletini gerçekleştirmeyi amaç edinen metot dışı bir hermenötik yaklaşımın yargılama için gerekliliğini savunacağız. Anahtar Kelimeler: phronesis, hermenötik, modern muhakeme, somut olay adaleti ARISTOTLE’S CONCEPT OF PHRONESIS AND JUDGMENT IN MODERN LAW Abstract: In this article, I will argue that phronesis (practical wisdom), a central concept in Aristotle’s political and moral thought, is also, in Aristotle’s account, a legal concept applicable to judgment. Therefore, I will claim that, to achieve a substantial notion of justice, we should also take practical wisdom into account as a central concept in today’s judgments. Accordingly, I will contend that we should eschew deductive methodology in our applying of modern norms to concrete situations and adopt an anti-methodical hermeneutical approach based on phronesis so as to achieve substantial justice. Keywords: phronesis, hermeneutics, modern judgment, substantial  justice Tam metin için tıklayınız. (PDF)