Makale

Kapitalist Devlet Rasyonalitesi Üzerine: “Güçlü Devlet” ve “Biz” İdeolojisi

Ulaş Karadağ   Trump’ın başkan seçilmesinden bir süre sonra criticallegalthinking.com’da isimlerini güncel eleştirel teoriden bildiğimiz Drucilla Cornell ve Stephen D. Seely imzalı Seven Theses on Trump (Trump Üzerine Yedi Tez) başlıklı bir yazı yayımlandı. Trump hareketinin faşizm olarak anlaşılması gerektiğini söyleyen yazarlar, onun faşistten ziyade bir otokrat olduğu düşüncesine karşı olduklarını, her faşistin aynı zamanda bir otokrat olabileceğini ve fakat faşizmi otokrasiden ayıran şeyin tam da kitle desteği boyutu olduğunu belirtiyorlar (Cornell ve Seely, 2016). Faşizmle kitle desteği arasındaki ilişkiye dair bu …
Makale Çevirisi

Evliliği Yeniden Düzenlemek: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Laurie Shrage   Çev.: Defne Topçu   Makelenin aslı: Laurie Shrage (2013), Reforming Marriage: A Comparative Approach,  Journal of Applied Philosophy, 30(2), doi:10.1111/japp.12012. Bu çevirinin Hukuk Kuramı’nda yayınlanabilmesi için çeviri ve yayın iznini dergi adına Florida Uluslararası Üniversitesi satın almıştır. Desteği için Florida Uluslararası Üniversitesi’ne ve bu konudaki yardımları için yazara ayrıca teşekkür ederiz. Original article: Laurie Shrage (2013), Reforming Marriage: A Comparative Approach, Journal of Applied Philosophy, 30(2), doi:10.1111/japp.12012. In order to publish this translation in Hukuk Kuramı, the translation and publication rights of …
Editörden

Editörden (2016 Sayı 4-5)

Ahmet Halûk Atalay   Bu sayımızda iki hakemli makale bir de çeviri yer alıyor. Makalelerden ilki Göktürk Öcal'a ait. ''Hukuk ve Sinema'' disiplini bağlamında değerlendire-bileceğimiz çalışma ''Beyazperdeyi yırtan bir haykırış: Cezayir Savaşı'' başlığını taşıyor. İkinci makale ise Fatma Süzgün Şahin'in kolektif sorumluluğu tartıştığı aynı bir çalışma ... Bir de çevirimiz var: Furkan Kararmaz, John Dewey'in ''Hukuk Felsefem'' başlıklı makalesini dergimiz aracılığıyla Türkçeye taşıyor.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)   İçindekiler ve künye için tıklayınız. (PDF)
Hakemli Makale

Beyazperdeyi Yırtan Bir Haykırış: Cezayir Savaşı

Göktürk Öcal   Özet: Hukukun teori ve pratiği, sadece kanun metinleri, mahkeme salonları ya da fakülte sıralarında değil; güzel sanatlarda da iz bırakır. Bu nedenle, “yedinci sanat” olarak adlandırılan sinemada da hukuku görmek mümkündür. Bu çalışmada, İtalyan yönetmen Pontecorvo’nun Cezayir Savaşı filmi, analiz edilmektedir. Çalışmanın temel iddiası, yönetmen ve filmin, sömürgeci kodları ifşa ederek şiddete ve ezen-ezilen ilişkisine dikkat çekerken politik sinema bilinci taşıdığıdır. Anahtar Kelimeler: Cezayir Savaşı, Pontecorvo, politik film, üçüncü sinema kuramı, sömürgecilik A SHOUT WHICH RIPS UP THE SILVER SCREEN: THE …
Hakemli Makale

Kolektif Sorumluluk

Fatma Süzgün Şahin   Özet: Kolektif sorumluluk, genel bir kabulle, ilkel bir sorumluluk anlayışı olarak görülmekteyse de kolektif sorumluluk fikrine sıcak bakan düşünürler mevcuttur. Onların görüşlerini gerek grupların ahlaki fail olamayacağı gerekse grupların, bireylerinden bağımsız olarak tek başlarına niyetlerinin söz konusu olamayacağı temelinde eleştiren görüşler de mevcuttur. Bu kısa çalışmada her iki görüş de özetlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ahlaki Sorumluluk, Kolektif Sorumluluk, Nedensel Sorumluluk, Hesap Sorulabilirlik,  Ahlaki fail   COLLECTIVE RESPONSIBILITY Abstract: Although collective responsibility is generally considered as a primitive way of understanding responsibility, still …
Makale Çevirisi

Hukuk Felsefem

John Dewey Çev.: Furkan Kararmaz Makalenin aslı: John Dewey, My Philosophy of Law, My Philosophy of Law: Credos of Sixteen American Scholars, Boston Law Book Co., Boston, 1941, ss. 73-85.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 3)

Kasım Akbaş   Eleştiri anaakımlaşabilir mi? Soruyu daha doğru şekilde şöyle ifade edebiliriz: Anaakım haline geldiyse eleştiri hâlâ eleştirme potansiyelini taşıyor mudur? Türkiye’de hukuka ilişkin eleştirel bir perspektif ortaya koymaya çalışanlar bugünlerde eleştirilerini yöneltebilecekleri bir nesneden yoksun kalmış gibiler. Bu durum ikili bir ruh hali yaratıyor: Bir yandan muhataplarını mevcut hukuk sisteminin tutarlılık, öngörülebilirlik, bütünsellik iddiasında bulunması gerektiğine ikna etmeye çalışmak; öte yandan, aslında bu iddialarda bulunan hiç bir hukuk sisteminin bu gerekleri karşılayamayacağını dile getirmek. Türkiyeli eleştirel hukukçular, eleştiri nesnelerini kendileri oluşturma …
Hakemli Makale

Soho Bildiğiniz Gibi yahut Ustura Mackie’nin Gözleri - Brecht’in Hukuk Kuramına Katkısı Olabilir mi?

Gökçe Çataloluk Özet: Bertolt Brecht, sadece bir oyun yazarı ve şair değil; 20. yüzyıl sanatını kökten dönüştüren bir kuramcıdır. Onun sanat kuramı, değdiği konularda başka alanlarda da yaratıcı, eleştirel düşünceyi kışkırtan bir iç mantığa sahipti. Elinizdeki çalışma- yazarın hukukun cevherini ele aldığı eserlerinden sayılmasalar da- Üç Kuruşluk Opera ve Beş Kuruşluk Roman çerçevesinde, olağan ve olağanüstü kavramlarına değinerek eleştirel hukuk kuramının Brecht’ten faydalanabilme olanaklarını araştırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Brecht, yabancılaşma, hukuk, eleştirel kuram, Üç Kuruşluk Opera, olağanüstü hal   Abstract: Bertolt Brecht was not only …
Hakemli Makale

Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları

Dilşad Çiğdem Sever   Özet: Hukuk eğitimindeki ana akım anlayış, nesnellik iddiasına karşın kendi ideolojisini taşımakta ve aktarmaktadır. Özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı olmayan, eleştirel düşünceyi teşvik etmeyen hukuk eğitimi, hukuk uygulamasında da etkisini göstermektedir. Feminizmin geliştirdiği eleştiri hem içerik, hem yöntem olarak alternatif bir eğitim ihtiyacını vurgular. Bu bağlamda, eleştirel pedagojinin çizdiği yoldan ilerleyen feminist pedagoji hukuk eğitiminde yeni bir yöntem arayışında yol göstericidir. Çalışmada Türkiye’de hukuk eğitiminde kadınların daha fazla temsil edilmesi gereği, norm odaklı yığmacı eğitim modeli yerine diyaloga dayalı …
Makale

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları: LGBT Bireyler Konuşuyor

Ebru Ertekin ve Senem Uçar LGBT nedir? Bizim serüvenimiz böyle başladı.  Sıradan bir günde, herhangi bir derste tanıştığımız; aslında çoğumuz için de öylece söyleyip geçtiğimiz bir kavramdı. Çoğumuz LGBT deyip geçerken bu kavramın içeriği bizim için merak unsuruydu. Ufak ufak araştırmalar, tanıştığımız bireyler ve hocalarımız vasıtasıyla bu 'sıradan kavram' bizim için incelikli ve üzerinde durulması gereken bir konu haline geldi, aslında ülkemizin hiç durmadan kanayan bir yarası olduğunu da böylece fark etmiş olduk.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)