Makale Çevrisi

Hukuk Etiği

Beverly C. Adams



 



Makalenin aslı "Legal Ethics" adıyla Missisipi Law Journal'da (C:1, S:4, 1928-1929, ss. 439-448) yayımlanmıştır.



Türkçesi



Hatice Derya Ormanoğlu



 



Legal Ethics



The original text of the article was published in Missisipi Law Journal (Vol. 1, No.4, 1928-1929, pp. 439-448).



Translated by Hatice Derya Ormanoğlu



 



Tam metin için tıklayınız. (PDF)